PN-ISO 7150-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie azotu amonowego -- Część 1: Manualna metoda spektrometryczna

Zakres

Podano metodę analizy wody do picia oraz większości wód surowych i ścieków. Zastosowanie metody do badania wód zabarwionych lub nadmiernie zasolonych wymaga wcześniejszej destylacji. Przy stosowaniu próbki analitycznej o maksymalnej objętości 40 ml można oznaczać azot amonowy w stężeniu do 1 mg/l. Stosując próbkę analityczną o mniejszej objętości, można oznaczać znacznie wyższe stężenia

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 7150-1:2002 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie azotu amonowego -- Część 1: Manualna metoda spektrometryczna
Data publikacji 10-01-2002
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza ISO 7150-1:1984 [IDT]
Zastępuje PN-C-04576-01:1976 - wersja polska
ICS 13.060.50