PN-G-04513:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Paliwa stałe -- Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej

Zakres

Podano zasadę metody, przepisy bezpieczeństwa, rodzaj aparatury, przyrządów i materiałów oraz odczynników i roztworów, sposób przygotowania próbki do badań i wykonanie oznaczenia, obliczanie wyników. Określono dopuszczalne różnice między wynikami oznaczeń i sposób przeliczania wartości opałowej

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-04513:1981 - wersja polska
Tytuł Paliwa stałe -- Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej
Data publikacji 12-02-1981
Data wycofania 17-12-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 220, Naturalnych Paliw Stałych
Zastępuje PN-G-04513:1973 - wersja polska
ICS 75.160.10