PN-G-04511:1980 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci

Zakres

1.1. Przedmiot normy
1.2. Rodzaje wilgoci w paliwach stałych i metody ich oznaczania
1.3. Określenia
1.3.1. wilgoć przemijająca węgla
1.3.2. wilgoć węgla powietrznosuchego
1.3.3. wilgoć całkowita węgla
1.3.4. wilgoć w próbce analitycznej węgla
1.3.5. węgiel kamienny nie utleniający się w temperaturze do 110°C
1.3.6. wilgoć całkowita koksu i półkoksu z węgla kamiennego
1.3.7. wilgoć w próbce analitycznej koksu i półkoksu z węgla kamiennego.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-04511:1980 - wersja polska
Tytuł Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci
Data publikacji 10-11-1980
Data wycofania 24-01-2012
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 220, Naturalnych Paliw Stałych
Zastępuje PN-G-04511:1974 - wersja polska
ICS 75.160.10