PN-C-04586-03:1973 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6332:2001 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości żelaza -- Oznaczanie żelaza ogólnego i rozpuszczonego w zakresie 0,02-10 mg/dm3 metodą kolorymetryczną z 1,10-fenantroliną lub 2,2'-dwupirydylem

Zakres

Metoda kolorymetryczna z 1,10-fenantroliną lub 2, 2ʼ,-dwupirydylem jest stosowana do oznaczania w wodzie i ściekach zawartości żelaza ogólnego oraz żelaza rozpuszczonego w zakresie 0,02÷10 mg/dm.
W przypadku równoczesnego oznaczania żelaza dwuwartościowego, zawartość żelaza ogólnego i rozpuszczonego należy oznaczać metodą z 2,2ʼ-dwupirydylem. Norma ta nie dotyczy oznaczania zawartości żelaza w wodzie do celów energetycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04586-03:1973 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości żelaza -- Oznaczanie żelaza ogólnego i rozpuszczonego w zakresie 0,02-10 mg/dm3 metodą kolorymetryczną z 1,10-fenantroliną lub 2,2'-dwupirydylem
Data publikacji 02-07-1973
Data wycofania 26-10-2001
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Zastępuje PN-Z-04512:1958 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-ISO 6332:2001 - wersja polska