Kategoria
 1. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'Test'

Produkty 1 do 50 z 1113

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 23

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-P-04979:1993 - wersja polska

  PN-P-04979:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tekstylia -- Płaskie wyroby włókiennicze -- Wyznaczanie odporności na ścieranie na przyrządzie Weartester

 2. PN-P-04747:1991 - wersja polska

  PN-P-04747:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 24920:1997 - wersja polska

  Płaskie wyroby włókiennicze -- Wyznaczanie odporności na zwilżanie powierzchniowe (spray test)

  Wprowadza: ISO 4920:1981 [EQV]

 3. PN-N-99902-05:1992 - wersja polska

  PN-N-99902-05:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 9186:2005 - wersja polska

  Wytyczne opracowywania znaków graficznych -- Sposób postępowania przy opracowywaniu i testowaniu symboli informacji publicznej

  Wprowadza: ISO 9186:1989 [IDT]

 4. PN-N-09106:1989 - wersja polska

  PN-N-09106:1989 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 446:1997 - wersja polska

  Technika mikrofilmowa (mikrografia) -- Testy czytelności oraz wyznaczanie granicy czytelności

 5. PN-N-09105:1988 - wersja polska

  PN-N-09105:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 3334:1997 - wersja polska

  Technika mikrofilmowa (mikrografia) -- Testy rozdzielczości -- Wyznaczanie użytkowej zdolności rozdzielczej

 6. PN-N-04030:1987 - wersja polska

  PN-N-04030:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Niezawodność w technice -- Metody wnioskowania statystycznego -- Graficzne testowanie hipotez o rozkładach zmiennych losowych

 7. PN-N-01190:1979 - wersja polska

  PN-N-01190:1979 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-N-09106:1989 - wersja polska

  Technika mikrofilmowa -- Testy czytelności -- Wymagania i badania

 8. PN-N-01052-04:1983 - wersja polska

  PN-N-01052-04:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Statystyka matematyczna -- Badania statystyczne -- Estymacja i test istotności dla wariancji i odchylenia średniego

 9. PN-N-01052-02:1983 - wersja polska

  PN-N-01052-02:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Statystyka matematyczna -- Badania statystyczne -- Estymacja i test istotności dla wartości średniej

 10. PN-N-01052-01:1983 - wersja polska

  PN-N-01052-01:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Statystyka matematyczna -- Badania statystyczne -- Estymacja i test istotności dla wskaźnika struktury

 11. PN-M-51079-01:1992 - wersja polska

  PN-M-51079-01:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-1:1998 - wersja polska

  Sprzęt pożarniczy -- Gaśnice przenośne -- Typy, czas działania, badanie skuteczności gaszenia, pożary testowe grupy A i B

 12. PN-M-51004-09:1992 - wersja polska

  PN-M-51004-09:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-08350-7:2000 - wersja polska

  Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej -- Badania przydatności w warunkach pożarów testowych

 13. PN-M-51003:1975 - wersja polska

  PN-M-51003:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51079-01:1992 - wersja polska

  Pożary testowe -- Badania skuteczności gaszenia

 14. PN-ISO/IEC 9646-5:1996 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 9646-5:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Metodologia i zarys testowania zgodności -- Wymagania stawiane laboratoriom testowania i klientom w związku z procesem oceny zgodności

  Wprowadza: ISO/IEC 9646-5:1994 [IDT], EN ISO/IEC 9646-5:1996 [IDT]

 15. PN-ISO/IEC 9646-4:1996 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 9646-4:1996 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 9646-4:1999 - wersja polska

  Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Metodologia i zarys testowania zgodności -- Realizacja testowania

  Wprowadza: ISO/IEC 9646-4:1994 [IDT]

 16. PN-ISO/IEC 9646-2:1996 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 9646-2:1996 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 9646-2:1999 - wersja polska

  Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Metodologia i zarys testowania zgodności -- Specyfikacja kompletu testów abstrakcyjnych

  Wprowadza: ISO/IEC 9646-2:1994 [IDT]

 17. PN-ISO/IEC 9646-1:1995 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 9646-1:1995 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 9646-1:1999 - wersja polska

  Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Metodologia i zarys testowania zgodności -- Koncepcje ogólne

  Wprowadza: ISO/IEC 9646-1:1994 [IDT]

 18. PN-ISO/IEC 25051:2009 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 25051:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Inżynieria oprogramowania -- Wymagania jakości i ocena produktów programowych (SQuaRE) -- Wymagania jakości handlowych produktów programowych (COTS) oraz instrukcje ich testowania

  Wprowadza: ISO/IEC 25051:2006 [IDT]

 19. PN-ISO/IEC 14763-3:2009 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 14763-3:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Technika informatyczna -- Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych -- Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego

  Wprowadza: ISO/IEC 14763-3:2006 [IDT]

 20. PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 - wersja polska
  Norma wycofana

  Technika informatyczna -- Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych -- Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego

  Wprowadza: ISO/IEC 14763-3:2006/Amd 1:2009 [IDT]

 21. PN-ISO 9838:1998 - wersja polska

  PN-ISO 9838:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wiązania do nart zjazdowych -- Podeszwy testowe do badania wiązań narciarskich

  Wprowadza: ISO 9838:1991 [IDT]

 22. PN-ISO 8514-1:2003 - wersja polska

  PN-ISO 8514-1:2003 - wersja polska

  Mikrografia -- Alfanumeryczne komputerowe mikroformy wyjściowe -- Kontrola jakości -- Część 1: Charakterystyka przezrocza testowego i danych testowych

  Wprowadza: ISO 8514-1:2000 [IDT]

 23. PN-ISO 6886:1997 - wersja polska

  PN-ISO 6886:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6886:2009 - wersja angielska

  Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie stabilności oksydatywnej (Test przyspieszonego utleniania)

  Wprowadza: ISO 6886:1996 [IDT]

 24. PN-ISO 6487:2005 - wersja polska

  PN-ISO 6487:2005 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pojazdy drogowe -- Techniki pomiarowe w testach zderzeniowych -- Oprzyrządowanie

  Wprowadza: ISO 6487:2002 [IDT]

 25. PN-ISO 5529:1998 - wersja polska

  PN-ISO 5529:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5529:2010 - wersja angielska

  Pszenica -- Oznaczanie wskaźnika sedymentacyjnego -- Test Zeleny'ego

  Wprowadza: ISO 5529:1992 [IDT]

 26. PN-ISO 5479:2002 - wersja polska

  PN-ISO 5479:2002 - wersja polska

  Statystyczna interpretacja danych -- Testy odstępstw od rozkładu normalnego

  Wprowadza: ISO 5479:1997 [IDT]

 27. PN-ISO 5275:2016-07 - wersja polska

  PN-ISO 5275:2016-07 - wersja polska

  Przetwory naftowe i rozpuszczalniki węglowodorowe -- Wykrywanie tioli i innych związków siarki -- Test Doctora

  Wprowadza: ISO 5275:2003 [IDT]

 28. PN-ISO 446:1997 - wersja polska

  PN-ISO 446:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mikrografia -- Znak ISO i Test ISO Nr 1 -- Opis i zastosowanie

  Wprowadza: ISO 446:1991 [IDT]

 29. PN-ISO 3595:2000 - wersja polska

  PN-ISO 3595:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tłuszcz mleczny -- Wykrywanie tłuszczu roślinnego z użyciem testu octanowo-fitosterolowego

  Wprowadza: ISO 3595:1976 [IDT]

 30. PN-ISO 3560:2005 - wersja polska

  PN-ISO 3560:2005 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pojazdy drogowe -- Procedura testów zderzeniowych czołowych z barierą lub słupem

  Wprowadza: ISO 3560:2001 [IDT]

 31. PN-ISO 3494:1994 - wersja polska

  PN-ISO 3494:1994 - wersja polska

  Statystyczna interpretacja danych -- Moc testów dla wartości średnich i wariancji

  Wprowadza: ISO 3494:1976 [IDT]

 32. PN-ISO 3334:2007 - wersja polska

  PN-ISO 3334:2007 - wersja polska

  Mikrografia -- Test rozdzielczości ISO nr 2 -- Opis i zastosowanie

  Wprowadza: ISO 3334:2006 [IDT]

 33. PN-ISO 3334:1997 - wersja polska

  PN-ISO 3334:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 3334:2007 - wersja polska

  Mikrografia -- Test rozdzielczości ISO nr 2 -- Opis i zastosowanie

  Wprowadza: ISO 3334:1989 [IDT]

 34. PN-ISO 2854:1994 - wersja polska

  PN-ISO 2854:1994 - wersja polska

  Statystyczna interpretacja danych -- Techniki estymacji oraz testy związane z wartościami średnimi i wariancjami

  Wprowadza: ISO 2854:1976 [IDT]

 35. PN-ISO 2269:1994 - wersja polska

  PN-ISO 2269:1994 - wersja polska
  Norma wycofana

  Budowa statków -- Kompasy magnetyczne klasy A, namierniki i szafki kompasowe -- Badania i atestacja

  Wprowadza: ISO 2269:1992 [IDT]

 36. PN-ISO 17616:2010 - wersja polska

  PN-ISO 17616:2010 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17616:2023-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady wyboru i oceny biotestów do ekotoksykologicznej charakterystyki gleby i materiałów glebowych

  Wprowadza: ISO 17616:2008 [IDT]

 37. PN-ISO 17126:2008 - wersja polska

  PN-ISO 17126:2008 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń na florę glebową -- Test skriningowy wschodów siewek sałaty (Lactuca sativa L.)

  Wprowadza: ISO 17126:2005 [IDT]

 38. PN-ISO 17123-7:2007 - wersja polska

  PN-ISO 17123-7:2007 - wersja polska

  Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 7: Pionowniki optyczne

  Wprowadza: ISO 17123-7:2005 [IDT]

 39. PN-ISO 17123-6:2006 - wersja polska

  PN-ISO 17123-6:2006 - wersja polska
  Norma wycofana

  Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 6: Lasery wirujące

  Wprowadza: ISO 17123-6:2003 [IDT]

 40. PN-ISO 17123-5:2007 - wersja polska

  PN-ISO 17123-5:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 5: Tachimetry elektroniczne

  Wprowadza: ISO 17123-5:2005 [IDT]

 41. PN-ISO 17123-4:2005 - wersja polska

  PN-ISO 17123-4:2005 - wersja polska
  Norma wycofana

  Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 4: Dalmierze elektrooptyczne (instrumenty EDM)

  Wprowadza: ISO 17123-4:2001 [IDT]

 42. PN-ISO 17123-3:2005 - wersja polska

  PN-ISO 17123-3:2005 - wersja polska

  Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 3: Teodolity

  Wprowadza: ISO 17123-3:2001 [IDT]

 43. PN-ISO 17123-2:2005 - wersja polska

  PN-ISO 17123-2:2005 - wersja polska

  Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 2: Niwelatory

  Wprowadza: ISO 17123-2:2001 [IDT]

 44. PN-ISO 17123-1:2005 - wersja polska

  PN-ISO 17123-1:2005 - wersja polska
  Norma wycofana

  Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 1: Teoria

  Wprowadza: ISO 17123-1:2002 [IDT]

 45. PN-ISO 15685:2007 - wersja polska

  PN-ISO 15685:2007 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15685:2020-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie potencjalnej nitryfikacji i hamowania nitryfikacji -- Szybki test utleniania amoniaku

  Wprowadza: ISO 15685:2004 [IDT]

 46. PN-ISO 15322:2017-08 - wersja polska

  PN-ISO 15322:2017-08 - wersja polska

  Mleko w proszku i przetwory mleczne w proszku -- Określanie zachowania się tych produktów w gorącej kawie (Test kawowy)

  Wprowadza: ISO 15322:2005 [IDT]

 47. PN-ISO 15029-2:2023-05 - wersja polska

  PN-ISO 15029-2:2023-05 - wersja polska

  Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie charakterystyki zapłonu aerozolu cieczy trudnopalnych -- Część 2: Test aerozolu - Metoda uwalniania ciepła stabilizowanego płomienia

  Wprowadza: ISO 15029-2:2018 [IDT]

 48. PN-ISO 14648-1:2004 - wersja polska

  PN-ISO 14648-1:2004 - wersja polska

  Mikrografia -- Kontrola jakości urządzeń COM generujących obrazy za pomocą pojedynczego wewnętrznego systemu wyświetlania -- Część 1: Właściwości oprogramowania tablicy testowej

  Wprowadza: ISO 14648-1:2001 [IDT]

 49. PN-ISO 12653-2:2003 - wersja polska

  PN-ISO 12653-2:2003 - wersja polska

  Obrazowanie elektroniczne -- Tablica testowa do czarno-białego skanowania dokumentów biurowych -- Część 2: Metoda zastosowania

  Wprowadza: ISO 12653-2:2000 [IDT]

 50. PN-ISO 12653-1:2003 - wersja polska

  PN-ISO 12653-1:2003 - wersja polska

  Obrazowanie elektroniczne -- Tablica testowa do czarno-białego skanowania dokumentów biurowych -- Część 1: Charakterystyka

  Wprowadza: ISO 12653-1:2000 [IDT]

Produkty 1 do 50 z 1113

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 23

Ustaw kierunek rosnący