PN-ISO/IEC 25051:2009 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Inżynieria oprogramowania -- Wymagania jakości i ocena produktów programowych (SQuaRE) -- Wymagania jakości handlowych produktów programowych (COTS) oraz instrukcje ich testowania

Zakres

Ustanowiono wymagania dotyczące jakości produktów programowych COTS

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 25051:2009 - wersja polska
Tytuł Inżynieria oprogramowania -- Wymagania jakości i ocena produktów programowych (SQuaRE) -- Wymagania jakości handlowych produktów programowych (COTS) oraz instrukcje ich testowania
Data publikacji 06-05-2009
Data wycofania 31-08-2015
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC 25051:2006 [IDT]
ICS 35.080