PN-ISO 17616:2010 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Jakość gleby -- Zasady wyboru i oceny biotestów do ekotoksykologicznej charakterystyki gleby i materiałów glebowych

Zakres

Niniejsza norma jest jedną z grupy norm, w których podano zasady przeprowadzania charakterystyki gleb i materiałów glebowych pod kątem ich funkcji retencyjnej i środowiska oraz ich użytkowania. Zaleca się, aby z niniejszą normą zapoznawać się wraz z innymi normami z tej grupy. W niniejszej normie podano zasady wyboru i oceny badań stosowanych do ekotoksykologicznej charakterystyki gleb i materiałów glebowych. Zawarto w niej zalecenia dotyczące strategii badań pod kątem ochrony wód gruntowych i powierzchniowych oraz podtrzymywania funkcji środowiska gleby. Zalecane badania reprezentują minimalny zestaw badań, który można ulepszać, uzupełniając o badania dodatkowe lub nawet zastępować innymi, zgodnie z planowanym użytkowaniem lub związanymi z ochroną celami, których osiągnięcie się przewiduje. Wartości końcowe poszczególnych testów podane w niniejszej Normie Międzynarodowej nie mają odniesienia do przepisów prawnych, lecz obrazują najniższy poziom badanego czynnika, przy którym zakłada się jego szkodliwe oddziaływania

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 17616:2010 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Zasady wyboru i oceny biotestów do ekotoksykologicznej charakterystyki gleby i materiałów glebowych
Data publikacji 22-07-2010
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza ISO 17616:2008 [IDT]
ICS 13.080.05