PN-ISO 6886:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6886:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie stabilności oksydatywnej (Test przyspieszonego utleniania)

Zakres

Podano zasadę metody, stosowane odczynniki i materiały. Przedstawiono szczegółowy opis urządzenia do oznaczania stabilności. Ustalono sposób pobierania i przygotowywania próbek oraz wykonania oznaczania. Podano interpretację wyników, powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjnym) przedstawiono skrócony opis metody oraz przykłady krzywych przewodnictwa i określania czasu indukcji. W załączniku B (informacyjnym) podano bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6886:1997 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie stabilności oksydatywnej (Test przyspieszonego utleniania)
Data publikacji 17-11-1997
Data wycofania 21-01-2009
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza ISO 6886:1996 [IDT]
ICS 67.220.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6886:2009 - wersja angielska