PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Technika informatyczna -- Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych -- Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego

Zakres

Wprowadzono nowe terminy i skróty. Zmieniono treść rozdziałów 6, 8, 9 i 10. Zamieniono cały Załącznik A. Zastąpiono rozdziały 4 i 5 nowym tekstem. Wstawiono nowy Załącznik G

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych -- Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego
Data publikacji 29-10-2010
Data wycofania 25-08-2015
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza ISO/IEC 14763-3:2006/Amd 1:2009 [IDT]
ICS 35.200