PN-EN ISO/IEC 9646-4:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Metodologia i zarys testowania zgodności -- Realizacja testowania

Zakres

Określono wymagania i podano wytyczne dotyczące realizacji środków do testowania (MOT). Opisano tworzenie MOT w celu testowania jednego protokołu, wielu protokołów lub profilu. Wymagania ograniczono do tych aspektów MOT, które mogą być odwzorowane na funkcje testowania abstrakcyjnego, zdefiniowane w PN-EN ISO/IEC 9646-1 lub które są istotne DLA właściwego zastosowania ATS

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 9646-4:1999 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Metodologia i zarys testowania zgodności -- Realizacja testowania
Data publikacji 09-02-1999
Data wycofania 21-11-2005
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza EN ISO/IEC 9646-4:1996 [IDT], ISO/IEC 9646-4:1994 [IDT]
Zastępuje PN-ISO/IEC 9646-4:1996 - wersja polska
ICS 35.100.01