PN-ISO 5275:2016-07 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Przetwory naftowe i rozpuszczalniki węglowodorowe -- Wykrywanie tioli i innych związków siarki -- Test Doctora

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono procedurę (test Doctora) wykrywania tioli (merkaptanów), siarkowodoru i siarki elementarnej w rozpuszczalnikach węglowodorowych oraz w surowcach i produktach z destylatów naftowych. Procedury wstępne wykrywają także obecność nadtlenków i substancji fenolowych, które obecne w ilościach większych niż śladowe powodują, że nie można zastosować niniejszej Normy Międzynarodowej. Disiarczek węgla, jeżeli występuje we względnie wysokich stężeniach [ponad 0,4 % (m/m) siarki], także zakłóca interpretację badania, gdyż jest przyczyną zaciemnienia warstwy wodnej.

UWAGA Dla celów niniejszej Normy Międzynarodowej symbol „% (m/m)” jest używany do wyrażania ułamka masowego materiału.

Niniejsze badanie jest procedurą spełnia/nie spełnia, dla której wartością progową jest stężenie tioli zależne od badanego materiału. Często jest stosowane jako zamiennik ilościowego oznaczania zawartości tioli.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5275:2016-07 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe i rozpuszczalniki węglowodorowe -- Wykrywanie tioli i innych związków siarki -- Test Doctora
Data publikacji 18-07-2016
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza ISO 5275:2003 [IDT]
Zastępuje PN-C-04135:1993 - wersja polska
ICS 75.080, 71.080.15