PN-N-01052-02:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Statystyka matematyczna -- Badania statystyczne -- Estymacja i test istotności dla wartości średniej

Zakres

Opisano zastosowania statystyki matematycznej. Wyszczególniono oszacowanie wartości średniej w populacji. Podano przedział ufności dla wartości średniej. Opisano porównanie wartości średniej z wartością hipotetyczną. Zamieszczono tablice statystyczne i przykłady

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01052-02:1983 - wersja polska
Tytuł Statystyka matematyczna -- Badania statystyczne -- Estymacja i test istotności dla wartości średniej
Data publikacji 20-05-1983
Data wycofania 08-11-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
ICS 03.120.30