PN-ISO/IEC 9646-5:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Metodologia i zarys testowania zgodności -- Wymagania stawiane laboratoriom testowania i klientom w związku z procesem oceny zgodności

Zakres

Ma zastosowanie do laboratoriów testowania, które są afiliowane przy dostawcach lub producentach oraz tych, które są niezależne; przeznaczony jest do oceny zgodności implementacji z normami protokołów OSI i dwuczęściowych protokołów ISDN. Przedstawiono następujące zagadnienia:definicje związane z relacją laboratorium testowania - klient; przegląd procesu oceny zgodności; procedury i dokumenty związane z przygotowaniem testowania; działania podczas testowania; opracowanie raportów z testowania. Arkusz zawiera następujące załączniki: Załącznik A (normatywny) - zawiera formularz raportu testowania systemu (SCTR), Załącznik B (normatywny) - zawiera formularz raportu testowania protokołu (PCTR), Załącznik C (normatywny) - zawiera formularz dokumentu obejmującego dodatkowe informacje o implementacji protokołu potrzebne do testowania (PIXIT), Załącznik D (informacyjny) - zawiera wytyczne dotyczące dokumentu PIXIT, Załącznik E (informacyjny) - zawiera zbiorcze zestawienie wszystkich normatywnych dokumentów stosowanych w procesie oceny zgodności oraz wskazania kto (laboratorium czy klient) jest odpowiedzialny za ich dostarczenie, wypełnienie i przechowywanie

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 9646-5:1996 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Metodologia i zarys testowania zgodności -- Wymagania stawiane laboratoriom testowania i klientom w związku z procesem oceny zgodności
Data publikacji 05-02-1996
Data wycofania 18-12-2012
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC 9646-5:1994 [IDT], EN ISO/IEC 9646-5:1996 [IDT]
ICS 35.100.01