PN-ISO/IEC 8650-2:1998 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Specyfikacja protokołu elementu usługi sterowania asocjacją -- Formularz deklaracji zgodności implementacji protokołu (PICS)

Zakres

Dostarczono formularz deklaracji zgodności implementacji protokołu (PICS) dla protokołu połączeniowego ACSE określonego w Zaleceniu ITU-T X.227 ISO/IEC 8650-1

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 8650-2:1998 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Specyfikacja protokołu elementu usługi sterowania asocjacją -- Formularz deklaracji zgodności implementacji protokołu (PICS)
Data publikacji 28-10-1998
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC 8650-2:1997 [IDT]
ICS 35.100.70