PN-ISO/IEC 10026-1:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Przetwarzanie transakcyjne rozproszone: Model TP OSI

Zakres

Przedstawiono ogólną koncepcję przetwarzania transakcji oraz wspierające je mechanizmy komunikacyjne. Określono warunki, jakie mają wpływ na poprawne przetwarzanie transakcji w środowisku OSI, zarówno od strony użytkownika, jak i usług oraz protokołów. W załączniku A (normatywnym) podano związki między modelem TP OSI a strukturą warstwy aplikacyjnej. W załącznikach B i C (informacyjnych) zawarto materiały szkoleniowe dotyczące kontroli równoczesności wykonania oraz wzajemnej blokady (załącznik B), oraz protokołu domniemanego wycofania dwufazowego przetwarzania (załącznik C). Zgodnie z ISO/IEC 10026-1/AC1, wydaną w marcu 1996 roku, usunięto trzeci akapit w punkcie 8.4.1

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 10026-1:1997 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Przetwarzanie transakcyjne rozproszone: Model TP OSI
Data publikacji 19-12-1997
Data wycofania 18-12-2012
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC 10026-1:1992 [IDT], ISO/IEC 10026-1:1992/Cor 1:1996 [IDT]
ICS 35.100.70