PN-ISO/IEC 10536-3:1998 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty bezstykowe -- Sygnały elektroniczne i przełączanie trybów pracy

Zakres

Określono właściwości fizyczne i charakterystyki pól służących do zasilania oraz dwustronnej komunikacji między urządzeniami sprzęgającymi z kartą (CCD) a elektronicznymi kartami bezstykowymi (CICC) typu ID-1 (dla urządzeń wymagających umieszczenia karty w szczelinie lub na ich powierzchni). Określono także warunki dla resetu CICC, oraz metody badania zasilania i indukcyjnego i pojemnościowego przesyłania danych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 10536-3:1998 - wersja polska
Tytuł Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty bezstykowe -- Sygnały elektroniczne i przełączanie trybów pracy
Data publikacji 10-12-1998
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 10536-3:1996 [IDT]
ICS 35.240.15