PN-N-09106:1989 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 446:1997 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Technika mikrofilmowa (mikrografia) -- Testy czytelności oraz wyznaczanie granicy czytelności

Zakres

Ustalono definicje: elementarnego znaku desenia testowego pisma, elementarnego znaku desenia testowego linii, czytelnego znaku desenia testowego pisma i linii, granicznego znaku desenia testowego pisma i linii. Podano podział testów na 2 rodzaje w zależności od zastosowanego podłoża. Przedstawiono sposób oznaczenia testu. Ustalono wymagania dotyczące: elementów składowych testu, desenia testowego pisma (kształt, wymiary, układ), desenia testowego linii (kształt, wymiary, układ), rozmieszczenia linii klinowych ciągłych (ciemnych i jasnych), rozmieszczenia pól kwadratowych (jasnych i ciemnych) do pomiaru gęstości optycznej oraz testu czytelności (układ, wymiary, gęstość optyczna). Przedstawiono sposób i warunki wyznaczania granicy czytelności. Opisano najmniejsze prawidłowo odwzorowane wysokości pisma i grubości linii

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-09106:1989 - wersja polska
Tytuł Technika mikrofilmowa (mikrografia) -- Testy czytelności oraz wyznaczanie granicy czytelności
Data publikacji 30-06-1989
Data wycofania 30-11-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny RS SZP, Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Zastępuje PN-N-01192:1979 - wersja polska, PN-N-01190:1979 - wersja polska
ICS 37.080
Zastąpiona przez PN-ISO 446:1997 - wersja polska