PN-ISO/IEC 9646-2:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 9646-2:1999 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Metodologia i zarys testowania zgodności -- Specyfikacja kompletu testów abstrakcyjnych

Zakres

Określono wymagania i podano wytyczne do wytwarzania niezależnych od systemu kompletów testów abstrakcyjnych dotyczących jednej lub więcej norm międzynarodowych lub zaleceń CCITT. Opisano architekturę abstrakcyjnego systemu testowania i przedstawiono różne warianty i metody abstrakcyjnego testowania. Arkusz zawiera jeden załącznik normatywny i trzy załączniki informacyjne. Załącznik A, który stanowi integralną część normy, podaje wytyczne dotyczące zawartości i struktury formularza PICS. Załączniki B,C i D podane wyłącznie w celach informacyjnych, obejmują: załącznik B - wytyczne dla projektantów protokołów, które ułatwią testowanie zgodności dzięki uwzględnieniu w treści normy pewnych aspektów, ważnych dla tego testowania; załącznik C - niekompletne wymagania dotyczące testowania zgodności; załącznik D - wytyczne do tworzenia egzemplarzy testów rodzajowych. Norma stanowi podstawę certyfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 9646-2:1996 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Metodologia i zarys testowania zgodności -- Specyfikacja kompletu testów abstrakcyjnych
Data publikacji 16-01-1996
Data wycofania 09-02-1999
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC 9646-2:1994 [IDT]
ICS 35.100.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 9646-2:1999 - wersja polska