PN-ISO 15029-2:2023-05 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie charakterystyki zapłonu aerozolu cieczy trudnopalnych -- Część 2: Test aerozolu - Metoda uwalniania ciepła stabilizowanego płomienia

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę, za pomocą której można porównać zagrożenie pożarowe sprężonych aerozoli cieczy trudnopalnych. Do zapłonu i stabilizacji spalania rozpylonej w powietrzu cieczy stosuje się dwa rozmiary płomienia propanowego. Pomiary związane z szybkością wydzielania ciepła, długością płomienia i gęstością dymu dostarczają ilościowych informacji na temat zachowania się cieczy w warunkach pożaru.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 15029-2:2023-05 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie charakterystyki zapłonu aerozolu cieczy trudnopalnych -- Część 2: Test aerozolu - Metoda uwalniania ciepła stabilizowanego płomienia
Data publikacji 31-05-2023
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO 15029-2:2018 [IDT]
ICS 13.220.40, 75.080