Kategoria
 1. Inne produkty (3)

Wyniki wyszukiwania dla 'systemy sygnalizacji pożarowej'

Produkty 3401 do 3450 z 3456

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 61
 4. 62
 5. 63
 6. 64
 7. 65
 8. 66
 9. 67
 10. 68
 11. 69
 12. 70

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-E-08390-23:1993 - wersja polska

  PN-E-08390-23:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni

  Wprowadza: IEC 60839-2-3:1987 [EQV]

 2. PN-E-08390-22:1993 - wersja polska

  PN-E-08390-22:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Ogólne wymagania i badania czujek

  Wprowadza: IEC 60839-2-2:1987 [EQV]

 3. PN-E-08390-1:1996 - wersja polska

  PN-E-08390-1:1996 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50133-1:2000 - wersja polska

  Systemy alarmowe -- Terminologia

 4. PN-E-08390-14:1993 - wersja polska

  PN-E-08390-14:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50131-1:2009 - wersja polska

  Systemy alarmowe -- Wymagania ogólne -- Zasady stosowania

  Wprowadza: IEC 60839-1-4:1989 [EQV]

 5. PN-E-08390-13:1993 - wersja polska

  PN-E-08390-13:1993 - wersja polska

  Systemy alarmowe -- Wymagania ogólne -- Próby środowiskowe

  Wprowadza: IEC 60839-1-3:1988 [EQV]

 6. PN-E-08390-12:1993 - wersja polska

  PN-E-08390-12:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50131-6:2000 - wersja polska

  Systemy alarmowe -- Wymagania ogólne -- Zasilacze - Parametry funkcjonalne i metody badań

  Wprowadza: IEC 60839-1-2:1987 [EQV]

 7. PN-E-08390-11:1993 - wersja polska

  PN-E-08390-11:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50131-1:2002 - wersja angielska

  Systemy alarmowe -- Wymagania ogólne -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: IEC 60839-1-1:1988 [EQV]

 8. PN-E-08350-7:2000 - wersja polska

  PN-E-08350-7:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-7:2002 - wersja angielska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji

 9. PN-E-08350-5:1999 - wersja polska

  PN-E-08350-5:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-5:2002 - wersja angielska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Punktowe czujki ciepła

 10. PN-E-08350-4:1997 - wersja polska

  PN-E-08350-4:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-4:2001 - wersja polska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Zasilacze

 11. PN-E-08350-3:1999 - wersja polska

  PN-E-08350-3:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-3:2002 - wersja angielska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Pożarowe sygnalizatory akustyczne

 12. PN-E-08350-2:1998 - wersja polska

  PN-E-08350-2:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-2:2002 - wersja polska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Centrale sygnalizacji pożarowej

 13. PN-E-08350-14:2002 - wersja polska

  PN-E-08350-14:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji

 14. PN-E-08350-11:2000 - wersja polska

  PN-E-08350-11:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-11:2002 - wersja angielska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Ręczne ostrzegacze pożarowe

 15. PN-E-01248:1990 - wersja polska

  PN-E-01248:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy teletransmisyjne z czasowym podziałem kanałów -- Symbole graficzne

 16. PN-E-01231:1976 - wersja polska

  PN-E-01231:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-01200-09:1993 - wersja polska

  Systemy telekomutacyjne -- Symbole graficzne

 17. PN-C-89224:2018-03 - wersja polska

  PN-C-89224:2018-03 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru

 18. PKN-ISO/TS 22004:2007 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 22004:2007 - wersja polska

  Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wytyczne stosowania ISO 22000:2005

  Wprowadza: ISO/TS 22004:2005 [IDT]

 19. PKN-ISO/TS 22003:2015-06 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 22003:2015-06 - wersja polska

  Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

  Wprowadza: ISO/TS 22003:2013 [IDT]

 20. PKN-ISO/TS 22003:2007 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 22003:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

  Wprowadza: ISO/TS 22003:2007 [IDT]

 21. PKN-IEC/PAS 61162-102:2005 - wersja polska

  PKN-IEC/PAS 61162-102:2005 - wersja polska

  Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 102: Jeden mówiący i wielu słuchających -- Dodatkowe wymagania do IEC 61162-1 w odniesieniu do rejestratora danych podróży

  Wprowadza: IEC PAS 61162-102:2003 [IDT]

 22. PKN-IEC/PAS 61162-101:2005 - wersja polska

  PKN-IEC/PAS 61162-101:2005 - wersja polska

  Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 101: Jeden mówiący i wielu słuchających -- Zmodyfikowane zdania i wymagania do IEC 61162-1

  Wprowadza: IEC PAS 61162-101:2003 [IDT]

 23. PKN-IEC/PAS 61162-100:2005 - wersja polska

  PKN-IEC/PAS 61162-100:2005 - wersja polska

  Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 100: Jeden mówiący i wielu słuchających -- Wymagania dodatkowe do IEC 61162-1 dotyczące UAIS

  Wprowadza: IEC PAS 61162-100:2002 [IDT]

 24. PKN-IEC/PAS 60936-5:2005 - wersja polska

  PKN-IEC/PAS 60936-5:2005 - wersja polska

  Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Radar -- Część 5: Wytyczne dotyczące stosowania i obrazowania informacji AIS na radarze

  Wprowadza: IEC PAS 60936-5:2003 [IDT]

 25. PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - wersja polska

  PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - wersja polska

  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 7: Wytyczne stosowania

  Wprowadza: CLC/TS 50131-7:2010 [IDT]

 26. PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - wersja angielska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

  Wprowadza: CEN/TS 54-14:2018 [IDT]

 27. PKN-CEN/TS 54-14:2006 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 54-14:2006 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

  Wprowadza: CEN/TS 54-14:2004 [IDT]

 28. PKN-CEN/TS 1852-3:2007 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 1852-3:2007 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Zalecana praktyka instalowania

  Wprowadza: CEN/TS 1852-3:2003 [IDT], CEN/TS 1852-3:2003/A1:2005 [IDT]

 29. PKN-CEN/TS 1852-2:2014-08 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 1852-2:2014-08 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 1852-2:2009 [IDT]

 30. PKN-CEN/TS 17395:2021-05 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17395:2021-05 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- eCall dla pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych

  Wprowadza: CEN/TS 17395:2019 [IDT]

 31. PKN-CEN/TS 17380:2023-10 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17380:2023-10 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- Miejski ITS -- Zarządzanie „strefą kontrolowaną” dla UVAR wykorzystujących C-ITS

  Wprowadza: CEN/TS 17380:2019 [IDT]

 32. PKN-CEN/TS 17378:2023-10 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17378:2023-10 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- Miejski ITS -- Zarządzanie jakością powietrza w obszarach miejskich

  Wprowadza: CEN/TS 17378:2019 [IDT]

 33. PKN-CEN/TS 17363:2021-05 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17363:2021-05 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- Opcjonalne dane dodatkowe eCall -- Koncepcja danych połączonego numeru telefonu komórkowego

  Wprowadza: CEN/TS 17363:2019 [IDT]

 34. PKN-CEN/TS 17313:2021-05 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17313:2021-05 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Interoperacyjność i wybór użytkownika na rynku wtórnym eCall i usług zewnętrznych eCall stron trzecich.

  Wprowadza: CEN/TS 17313:2019 [IDT]

 35. PKN-CEN/TS 17234:2021-05 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17234:2021-05 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- eCall: Testy umożliwiające PSAP wykazanie zgodności i wydajności

  Wprowadza: CEN/TS 17234:2018 [IDT]

 36. PKN-CEN/TS 17148:2021-03 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17148:2021-03 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Szablon umowy dotyczącej eCall pomiędzy TPSP i PARES

  Wprowadza: CEN/TS 17148:2018 [IDT]

 37. PKN-CEN/TS 17118:2020-08 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17118:2020-08 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- Transport publiczny -- Otwarte interfejsy programowania aplikacji (API) do planowania podróży w systemie rozproszonym

  Wprowadza: CEN/TS 17118:2017 [IDT]

 38. PKN-CEN/TS 16786:2023-10 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 16786:2023-10 - wersja angielska

  Systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego -- Mobilne osłony zderzeniowe ciągnione lub zamontowane na samochodach ciężarowych -- Klasy właściwości użytkowych, kryteria akceptacji badania na uderzenie i badanie właściwości użytkowych

  Wprowadza: CEN/TS 16786:2018 [IDT]

 39. PKN-CEN/TS 16405:2021-03 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 16405:2021-03 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- eCall -- Dodatkowe pojęcia specyfikacji danych dla pojazdów ciężarowych

  Wprowadza: CEN/TS 16405:2017 [IDT]

 40. PKN-CEN/TS 1555-7:2014-09 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 1555-7:2014-09 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 1555-7:2013 [IDT]

 41. PKN-CEN/TS 15399:2008 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15399:2008 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy dostawy gazu -- Przewodnik systemów zarządzania sieciami dystrybucyjnymi

  Wprowadza: CEN/TS 15399:2007 [IDT]

 42. PKN-CEN/TS 15223:2011 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15223:2011 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Potwierdzone parametry projektowe podziemnych systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych

  Wprowadza: CEN/TS 15223:2008 [IDT]

 43. PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 1401-2:2012 [IDT]

 44. PKN-CEN/TS 13598-3:2013-12 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 13598-3:2013-12 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część3: Zalecenia dotyczace oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 13598-3:2012 [IDT]

 45. PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu(PE) -- Część 4: Zalecenia do oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 13476-4:2013 [IDT]

 46. PKN-CEN/TS 13244-7:2007 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 13244-7:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociagów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia do oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 13244-7:2003 [IDT]

 47. PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 12201-7:2014 [IDT]

 48. PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 12201-7:2014 [IDT]

 49. PKN-CEN/TS 12201-7:2007 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 12201-7:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia do oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 12201-7:2003 [IDT]

 50. PKN-CEN/TR 15729:2016-09 - wersja polska

  PKN-CEN/TR 15729:2016-09 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Raport dotyczący wyznaczenia średniego zużycia ściernego po określonej liczbie cykli badania

  Wprowadza: CEN/TR 15729:2010 [IDT]

Produkty 3401 do 3450 z 3456

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 61
 4. 62
 5. 63
 6. 64
 7. 65
 8. 66
 9. 67
 10. 68
 11. 69
 12. 70

Ustaw kierunek rosnący