PN-EN ISO 24252:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Systemy biogazowe -- Niedotyczące gospodarstw domowych i niedotyczące gazyfikacji

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do systemów produkcji biogazu przez fermentację beztlenową, kondycjonowania biogazu, uzdatniania biogazu i wykorzystania biogazu z punktu widzenia bezpieczeństwa, ochrony środowiska, wydajności i funkcjonalności, w fazach projektowania, wytwarzania, instalowania, budowy, testowania, rozruchu, odbioru, eksploatacji, regularnych przeglądów i konserwacji.
Niniejszy dokument nie obejmuje następujących zagadnień:
- kotłów, palników, pieców i oświetlenia w przypadku, gdy nie są one stosowane specjalnie do biogazu produkowanego lokalnie;
- zasilanych gazem silników pojazdów i statków;
- publicznej sieci gazowej;
- specyfikacji do wyznaczania jakości biometanu;
- transportu sprężonego lub skroplonego biogazu;
- transportu biomasy lub pofermentu;
- oceny i ustalenia, czy biomasa jest lub nie jest pozyskiwana w sposób zrównoważony.
Wyjaśnienie zakresu jest zawarte w informacyjnym Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer 28,40
Tytuł Systemy biogazowe -- Niedotyczące gospodarstw domowych i niedotyczące gazyfikacji
Data publikacji 16-02-2023
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 24252:2022 [IDT], ISO 24252:2021 [IDT]
ICS 27.190