PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

Zakres

W niniejszej Części EN 12201 określono zalecenia do oceny zgodności tworzyw, wyrobów, połączeń i zestawów zgodnych z częścią (-ami) EN 12201, które mają być objęte stanowiącym część systemu zarządzania jakością planem jakości producenta oraz do ustalenia procedur certyfikacji. Zaleca się, aby system zarządzania jakością był zgodny z odpowiednimi wymaganiami EN ISO 9001 [1] lub nie mniej rygorystyczny od tych wymagań.UWAGA 1 W przypadku certyfikacji , korzystnie jest aby jednostka certyfikująca i kontrolująca była zgodna z EN ISO/IEC 17065[5], EN ISO/IEC 17021 [3] or EN ISO/IEC 17020 [2], odpowiednio. W połączeniu z Częściami 1do 5 EN 12201 ( patrz Wprowadzenie) niniejszy dokument jest stosowany do systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych z polietylenu (PE) przeznaczonych do dostarczania wody, ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Jest stosowany się do rur wykonanych z PE, kształtek, i armatury, ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach:
a) Dopuszczalne ciśnienie robocze, PFA, do 25 barów;
b) Temperatura robocza równa 20°C, jako temperatura odniesienia;
c) Umieszczonych w gruncie;
d) W wylotach kanałów ściekowych do mórz
e) Układanych w wodzie;
f) Nad ziemią, łącznie z rurami zawieszonymi pod mostami. UWAGA 2 Zastosowanie stałej temperatury roboczej wyższej niż 20 °C, ale nie wyższej niż 40°C, patrz EN 12201-1: 2011, Załącznik A.UWAGA 3 Nabywca lub inwestor odpowiadają za właściwy dobór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych, lub wytycznych i instrukcji praktyki instalowania lub kodów.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePKN-CEN/TS 12201-7:2014-06/Ap1:2020-02E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer normy PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności
Data publikacji 30-06-2014
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza CEN/TS 12201-7:2014 [IDT]
ICS 91.140.60, 23.040.05
Elementy dodatkowe PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06/Ap1:2020-02E