PN-EN 1870-5+A2:2013-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 5: Kombinowane pilarki tarczowe stołowe/dolnowrzecionowe do cięcia poprzecznego

Zakres

W Rozdziale 4 niniejszego dokumentu wymieniono istotne zagrożenia, niebezpieczne sytuacje i zdarzenia, które odnoszą się do kombinowanych pilarek tarczowych stołowych/dolnowrzecionowych do cięcia poprzecznego- zwanych dalej "maszynami" – zaprojektowanych do cięcia drewna litego, płyt wiórowych, płyt pilśniowych oraz tych materiałów pokrytych masą plastyczną na krawędziach i/lub laminatami z tworzyw sztucznych/metali, gdy są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z warunkami przewidzianymi przez producenta w tym dające się przewidzieć niewłaściwe użycie.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do maszyn, które są produkowane przed dniem opublikowania normy jako EN

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1870-5+A2:2013-03 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 5: Kombinowane pilarki tarczowe stołowe/dolnowrzecionowe do cięcia poprzecznego
Data publikacji 31-03-2013
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 268, Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
Wprowadza EN 1870-5:2002+A2:2012 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1870-5+A1:2010 - wersja angielska
ICS 79.120.10