Wyniki wyszukiwania dla 'fosfor gleba'

Produkty 51 do 72 z 72

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-EN 16171:2017-02 - wersja angielska

  PN-EN 16171:2017-02 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości pierwiastków z zastosowaniem spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

  Wprowadza: EN 16171:2016 [IDT]

 2. PN-EN 16170:2017-02 - wersja angielska

  PN-EN 16170:2017-02 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości pierwiastków z zastosowaniem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES)

  Wprowadza: EN 16170:2016 [IDT]

 3. PN-EN 16169:2012 - wersja angielska

  PN-EN 16169:2012 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla

  Wprowadza: EN 16169:2012 [IDT]

 4. PN-EN 16168:2012 - wersja angielska

  PN-EN 16168:2012 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie całkowitej zawartości azotu metodą spalania na sucho

  Wprowadza: EN 16168:2012 [IDT]

 5. PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielska

  PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16167+AC:2019-04 - wersja angielska

  Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)

  Wprowadza: EN 16167:2018 [IDT]

 6. PN-EN 16167:2012 - wersja angielska

  PN-EN 16167:2012 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) za pomocą chromatografii gazowej i selektywnego detektora mas (GC-MS) oraz chromatografii gazowej i detektora wychwytu elektronów (GC-ECD)

  Wprowadza: EN 16167:2012 [IDT]

 7. PN-EN 16167+AC:2019-04 - wersja angielska

  PN-EN 16167+AC:2019-04 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 17322:2021-01 - wersja angielska

  Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)

  Wprowadza: EN 16167:2018+AC:2019 [IDT]

 8. PN-EN 16166:2022-05 - wersja angielska

  PN-EN 16166:2022-05 - wersja angielska

  Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie zaadsorbowanych organicznie związanych chlorowców (AOX)

  Wprowadza: EN 16166:2021 [IDT]

 9. PN-EN 16166:2012 - wersja angielska

  PN-EN 16166:2012 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16166:2022-05 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX)

  Wprowadza: EN 16166:2012 [IDT]

 10. PN-EN 15936:2022-07 - wersja angielska

  PN-EN 15936:2022-07 - wersja angielska

  Gleba, odpady, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) po suchym spalaniu

  Wprowadza: EN 15936:2022 [IDT]

 11. PN-EN 15936:2013-02 - wersja polska

  PN-EN 15936:2013-02 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15936:2022-07 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) po suchym spalaniu

  Wprowadza: EN 15936:2012 [IDT]

 12. PN-EN 15936:2013-02 - wersja angielska

  PN-EN 15936:2013-02 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15936:2022-07 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) po suchym spalaniu

  Wprowadza: EN 15936:2012 [IDT]

 13. PN-EN 15935:2022-01 - wersja angielska

  PN-EN 15935:2022-01 - wersja angielska

  Gleba, odpady, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie strat podczas prażenia

  Wprowadza: EN 15935:2021 [IDT]

 14. PN-EN 15935:2013-02 - wersja polska

  PN-EN 15935:2013-02 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15935:2022-01 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie strat podczas prażenia

  Wprowadza: EN 15935:2012 [IDT]

 15. PN-EN 15935:2013-02 - wersja angielska

  PN-EN 15935:2013-02 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15935:2022-01 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie strat podczas prażenia

  Wprowadza: EN 15935:2012 [IDT]

 16. PN-EN 15934:2013-02 - wersja polska

  PN-EN 15934:2013-02 - wersja polska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartości suchej pozostałości lub zawartości wody

  Wprowadza: EN 15934:2012 [IDT]

 17. PN-EN 15934:2013-02 - wersja angielska

  PN-EN 15934:2013-02 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartości suchej pozostałości lub zawartości wody

  Wprowadza: EN 15934:2012 [IDT]

 18. PN-EN 15933:2013-02 - wersja polska

  PN-EN 15933:2013-02 - wersja polska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie pH

  Wprowadza: EN 15933:2012 [IDT]

 19. PN-EN 15933:2013-02 - wersja angielska

  PN-EN 15933:2013-02 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie pH

  Wprowadza: EN 15933:2012 [IDT]

 20. PN-EN 13656:2021-05 - wersja angielska

  PN-EN 13656:2021-05 - wersja angielska

  Gleba, uzdatnione bioodpady, osady ściekowe oraz odpady -- Roztwarzanie mieszaniną kwasów chlorowodorowego (HCl), azotowego(V) (HNO3) oraz tetrafluoroborowego (HBF4) lub hydrofluorowego (HF) do dalszego oznaczania pierwiastków

  Wprowadza: EN 13656:2020 [IDT]

 21. PN-C-84094:1998 - wersja polska

  PN-C-84094:1998 - wersja polska

  Fosfor żółty techniczny -- Pakowanie, przechowywanie i transport

 22. PKN-ISO/TS 18083:2019-05 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 18083:2019-05 - wersja polska

  Przetwory topione z serów -- Obliczanie zawartości dodanego fosforanu w przeliczeniu na fosfor

  Wprowadza: ISO/TS 18083:2013 [IDT]

Produkty 51 do 72 z 72

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Ustaw kierunek rosnący