PN-EN 16166:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie zaadsorbowanych organicznie związanych chlorowców (AOX)

Zakres

W niniejszym dokumencie podano operacyjnie zdefiniowana metodę bezpośredniego oznaczania organicznie związanych chlorowców (chloru, bromu i jodu) zaadsorbowanych i zokludowanych na próbce matrycy. Ponieważ AOX jest parametrem definiowanym metodologicznie, istotne jest, aby sposób postępowania był stosowany bez żadnych zmian.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do analizy osadów ściekowych, uzdatnionych bioodpadów lub gleby w stężeniach od 5 mg/kg suchej masy. Górna granica stosowalności oraz dokładny zakres oznaczalnego stężenia zależy od przyrządu stosowanego do oznaczania.
UWAGA Niniejszą metodę można stosować również dla innych matryc w stanie stałym ze środowiska, pod warunkiem, że użytkownik zweryfikuje jej stosowalność.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16166:2022-05 - wersja angielska
Tytuł Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie zaadsorbowanych organicznie związanych chlorowców (AOX)
Data publikacji 26-05-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN 16166:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16166:2012 - wersja angielska
ICS 13.030.01, 13.080.10