PKN-ISO/TS 18083:2019-05 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Przetwory topione z serów -- Obliczanie zawartości dodanego fosforanu w przeliczeniu na fosfor

Zakres

W niniejszej Specyfikacji Technicznej określono metodę obliczania przybliżonej zawartości fosforu pochodzącego z dodanych soli fosforanowych i środków regulujących pH zawierających fosfor w przetworach topionych z serów. Metoda ma zastosowanie do przetworów topionych z serów otrzymywanych głównie z tych odmian serów, w których stosunek P:N wynosi 0,12 ± 0,02 i które nie zawierają żadnych składników w ilościach znacząco wpływających na stosunek P:N w surowcu serowym.
UWAGA Odmiany serów Cheddar, Cheshire, Edam, Emmental, Gouda, Greyerzer (Gruyère), Hergards, Tilsiter, Samsoe i Svecia mają zazwyczaj stosunek P:N w granicach podanych w Zakresie dokumentu. Kilka odmian serów, np. białych serów pleśniowych, serów typu Munster, większość serów kozich i różnych niedojrzewających i dojrzewających serów kremowych mogą wykazywać niższe stosunki P:N. Niewielkie ilości mleka lub serwatki w proszku i szynki mogą być obecne jako składniki opcjonalne bez znaczącej zmiany stosunku P:N. W innych przypadkach wskazane jest zastosowanie podejścia krytycznego podczas oceny wyników.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/TS 18083:2019-05 - wersja polska
Tytuł Przetwory topione z serów -- Obliczanie zawartości dodanego fosforanu w przeliczeniu na fosfor
Data publikacji 07-05-2019
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza ISO/TS 18083:2013 [IDT]
ICS 67.100.30