PN-EN 16171:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości pierwiastków z zastosowaniem spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę oznaczania zawartości następujących pierwiastków w ekstraktach z osadów ściekowych, uzdatnionych bioodpadów oraz gleby uzyskanych z zastosowaniem wody królewskiej lub kwasu azotowego:
aluminium (Al), antymonu (Sb), arsenu (As), baru (Ba), berylu (Be), bizmutu (Bi), bor (B), kadmu (Cd), wapnia (Ca), ceru (Ce), cezu (Cs), chromu (Cr), kobaltu (Co), miedzi (Cu), dysprozu (Dy), erbu (Er), europu (Eu), gadolinu (Gd), galu (Ga), germanu (Ge), złota (Au), hafnu (Hf), holmu (Ho), indu (In), irydu (Ir), żelaza (Fe), lantanu (La), ołowiu (Pb), litu (Li), lutetu (Lu), magnezu (Mg), manganu (Mn), rtęci (Hg), molibdenu (Mo), neodymu (Nd), niklu (Ni), fosforu (P), palladu (Pd), platyny (Pt), potasu (K), prazeodymu (Pr), renu (Re), rodu (Rh), rubidu (Rb), rutenu (Ru), samaru (Sm), skandu (Sc), selenu (Se), krzemu (Si), srebra (Ag), sodu (Na), strontu (Sr), siarki (S), telluru (Te), terbu (Tb), talu (Tl), toru (Th), tulu (Tm), cyny (Sn), tytanu (Ti), tungstenu (W), uranu (U), wanadu (V), iterbu (Yb), itru (Y), cynku (Zn) oraz cyrkonu (Zr).
Zakres pracy zależy od matrycy i występujących czynników przeszkadzających.
Granica wykrywalności dla niniejszej metody jest między 0,1 mg/kg suchej masy a 2,0 mg/kg suchej masy dla większości pierwiastków. Będzie ona większa w przypadkach, gdy będzie zachodziło prawdopodobieństwo, że w czasie oznaczania będą występowały czynniki przeszkadzające (patrz Rozdział 4) lub w przypadkach, gdy będzie zachodziło zjawisko pamięci kształtu (patrz np. EN ISO 17294-1:2006, 8.3).
Dla pierwiastków podanych w Tablicy A 1 (osady ściekowe), Tablicy A.2 (kompost) i Tablicy A.3 (gleba) przeprowadzono walidację metody. Metoda ma zastosowanie do innych, wymienionych wyżej pierwiastków, pod warunkiem że użytkownik zweryfikował jej stosowalność.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16171:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości pierwiastków z zastosowaniem spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)
Data publikacji 07-02-2017
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 16171:2016 [IDT]
ICS 13.030.01, 13.080.10