Wyniki wyszukiwania dla '4:2003'

Produkty 1 do 50 z 230

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-Z-04304:2003 - wersja polska

  PN-Z-04304:2003 - wersja polska

  Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie octanu 2-butoksyetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

 2. PN-V-82064:2003 - wersja polska

  PN-V-82064:2003 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wojskowe statki powietrzne -- Liniowe siłowniki hydrauliczne -- Wymagania ogólne

  Wprowadza: MIL-PRF-5503F:1998 [MOD]

 3. PN-T-06704:2003 - wersja polska

  PN-T-06704:2003 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji dla niekoherentnego (nielaserowego) promieniowania optycznego

  Wprowadza: IEC TR 60825-9:1999 [IDT]

 4. PN-P-84004:2003 - wersja polska

  PN-P-84004:2003 - wersja polska

  Tekstylia -- Dzianiny i wyroby dziane -- Wartości wskaźnika zmiany wymiarów po praniu

 5. PN-ISO 5667-4:2003 - wersja polska

  PN-ISO 5667-4:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5667-4:2017-10 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych

  Wprowadza: ISO 5667-4:1987 [IDT]

 6. PN-ISO 128-24:2003 - wersja polska

  PN-ISO 128-24:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 128-2:2021-02 - wersja angielska

  Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 24: Linie na rysunkach technicznych maszynowych

  Wprowadza: ISO 128-24:1999 [IDT]

 7. PN-IEC/TS 60034-18-34:2003 - wersja polska

  PN-IEC/TS 60034-18-34:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60034-18-34:2012 - wersja angielska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-34: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z zezwojów ukształtowanych -- Ocena trwałości termomechanicznej układów izolacyjnych

  Wprowadza: IEC TS 60034-18-34:2000 [IDT], CLC/TS 60034-18-34:2004 [IDT]

 8. PN-IEC 61124:2003 - wersja polska

  PN-IEC 61124:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61124:2012 - wersja angielska

  Badanie nieuszkadzalności -- Badania zgodności w przypadku stałej intensywności uszkodzeń i stałej intensywności strumienia uszkodzeń

  Wprowadza: IEC 61124:1997 [IDT]

 9. PN-IEC 60951-4:2003 - wersja polska

  PN-IEC 60951-4:2003 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zestaw urządzeń do monitorowania promieniowania jonizującego w elektrowniach jądrowych w warunkach awaryjnych i poawaryjnych -- Część 4: Obiegi technologiczne w elektrowniach jądrowych z reaktorami lekkowodnymi

  Wprowadza: IEC 60951-4:1991 [IDT]

 10. PN-IEC 60364-7-714:2003 - wersja polska

  PN-IEC 60364-7-714:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-714:2012 - wersja angielska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego

  Wprowadza: IEC 60364-7-714:1996 [IDT], HD 384.7.714 S1:2000 [MOD]

 11. PN-IEC 60364-5-534:2003 - wersja polska

  PN-IEC 60364-5-534:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-534:2009 - wersja angielska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Urządzenia do ochrony przed przepięciami

  Wprowadza: IEC 60364-5-534:1997 [IDT]

 12. PN-HD 22.1 S4:2003 - wersja angielska

  PN-HD 22.1 S4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 22.1 S4:2004 - wersja polska

  Przewody o izolacji z materiałów usieciowanych na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -- Część 1: Wymagania ogólne

  Wprowadza: HD 22.1 S4:2002 [IDT]

 13. PN-HD 21.1 S4:2003 - wersja angielska

  PN-HD 21.1 S4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 21.1 S4:2004 - wersja polska

  Przewody o izolacji termoplastycznej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -- Część 1: Wymagania ogólne

  Wprowadza: HD 21.1 S4:2002 [IDT]

 14. PN-ETS 300 384:2003 - wersja angielska

  PN-ETS 300 384:2003 - wersja angielska

  Systemy radiofoniczne -- Nadajniki radiofoniczne zakresu fal metrowych (VHF) o modulacji częstotliwości

  Wprowadza: ETS 300 384:1995 [IDT], ETS 300 384/A1:1997 [IDT]

 15. PN-ENV 843-4:2003 - wersja angielska

  PN-ENV 843-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 843-4:2005 - wersja angielska

  Techniczna ceramika zaawansowana -- Ceramika monolityczna -- Właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej -- Część 4: Badania twardości metodami Vickers'a, Knoopa i Rockwella

  Wprowadza: ENV 843-4:1994 [IDT]

 16. PN-ENV 820-4:2003 - wersja angielska

  PN-ENV 820-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 820-4:2009 - wersja angielska

  Techniczna ceramika zaawansowana -- Ceramika monolityczna -- Właściwości termomechaniczne -- Część 4: Oznaczanie deformacji przy zginaniu w podwyższonych temperaturach

  Wprowadza: ENV 820-4:2001 [IDT]

 17. PN-ENV 725-4:2003 - wersja angielska

  PN-ENV 725-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 725-4:2006 - wersja angielska

  Techniczna ceramika zaawansowana -- Metody badania proszków ceramicznych -- Część 4: Oznaczanie zawartości tlenu w azotku glinu przy zastosowaniu fluorescencji rentgenowskiej

  Wprowadza: ENV 725-4:1994 [IDT]

 18. PN-ENV 623-4:2003 - wersja angielska

  PN-ENV 623-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 623-4:2005 - wersja angielska

  Techniczna ceramika zaawansowana -- Ceramika monolityczna -- Właściwości ogólne i strukturalne -- Część 4: Oznaczanie chropowatości powierzchni

  Wprowadza: ENV 623-4:1993 [IDT]

 19. PN-ENV 1894:2003 - wersja angielska

  PN-ENV 1894:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1894:2005 - wersja angielska

  Techniczna ceramika zaawansowana -- Właściwości mechaniczne kompozytów ceramicznych w wysokiej temperaturze, w atmosferze gazu obojętnego -- Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie przy obciążeniu ściskającym próbki z karbem

  Wprowadza: ENV 1894:1996 [IDT]

 20. PN-ENV 13999-4:2003 - wersja angielska

  PN-ENV 13999-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13999-4:2007 - wersja angielska

  Kleje -- Szybka metoda pomiaru emisji z klejów o małej zawartości rozpuszczalników lub nie zawierających rozpuszczalników po naniesieniu na podłoże -- Część 4: Oznaczanie lotnych diizocyjanianów

  Wprowadza: ENV 13999-4:2002 [IDT]

 21. PN-ENV 13734:2003 - wersja angielska

  PN-ENV 13734:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Informatyka w ochronie zdrowia -- Reprezentacja informacji o objawach czynności życiowych

  Wprowadza: ENV 13734:2000 [IDT]

 22. PN-ENV 13606-4:2003 - wersja angielska

  PN-ENV 13606-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13606-4:2007 - wersja angielska

  Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznego dokumentu medycznego (EHCR) -- Część 4: Komunikaty do wymiany informacji

  Wprowadza: ENV 13606-4:2000 [IDT]

 23. PN-ENV 13234:2003 - wersja angielska

  PN-ENV 13234:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13234:2006 - wersja angielska

  Techniczna ceramika zaawansowana -- Kompozyty ceramiczne -- Właściwości mechaniczne w temperaturach otoczenia -- Oszacowanie odporności na propagację pęknięcia za pomocą badania wrażliwości na działanie karbu

  Wprowadza: ENV 13234:1998 [IDT]

 24. PN-ENV 1071-4:2003 - wersja angielska

  PN-ENV 1071-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1071-4:2006 - wersja angielska

  Techniczna ceramika zaawansowana -- Metody badania powłok ceramicznych -- Część 4: Oznaczanie składu chemicznego

  Wprowadza: ENV 1071-4:1995 [IDT]

 25. PN-ENV 1007-4:2003 - wersja angielska

  PN-ENV 1007-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1007-4:2004 - wersja angielska

  Techniczna ceramika zaawansowana -- Kompozyty ceramiczne -- Metody badania wzmocnień -- Część 4: Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu włókna w temperaturze otoczenia

  Wprowadza: ENV 1007-4:1994 [IDT]

 26. PN-EN ISO/IEC 17024:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO/IEC 17024:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17024:2004 - wersja polska

  Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby

  Wprowadza: EN ISO/IEC 17024:2003 [IDT], ISO/IEC 17024:2003 [IDT]

 27. PN-EN ISO 9902-4:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 9902-4:2003 - wersja polska

  Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin

  Wprowadza: EN ISO 9902-4:2001 [IDT], ISO 9902-4:2001 [IDT]

 28. PN-EN ISO 9902-4:2003/A2:2014-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 9902-4:2003/A2:2014-11 - wersja angielska

  Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin

  Wprowadza: EN ISO 9902-4:2001/A2:2014 [IDT], ISO 9902-4:2001/Amd 2:2014 [IDT]

 29. PN-EN ISO 9902-4:2003/A1:2010 - wersja polska

  PN-EN ISO 9902-4:2003/A1:2010 - wersja polska

  Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin

  Wprowadza: EN ISO 9902-4:2001/A1:2009 [IDT], ISO 9902-4:2001/Amd 1:2009 [IDT]

 30. PN-EN ISO 9902-4:2003/A1:2009 - wersja angielska

  PN-EN ISO 9902-4:2003/A1:2009 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin

  Wprowadza: EN ISO 9902-4:2001/A1:2009 [IDT], ISO 9902-4:2001/Amd 1:2009 [IDT]

 31. PN-EN ISO 8734:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 8734:2003 - wersja polska

  Kołki walcowe ze stali, hartowane lub z martenzytycznej stali nierdzewnej (kołki ustalające)

  Wprowadza: EN ISO 8734:1997 [IDT], ISO 8734:1997 [IDT]

 32. PN-EN ISO 8655-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8655-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8655-4:2022-11 - wersja angielska

  Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 4: Dilutory

  Wprowadza: EN ISO 8655-4:2002 [IDT], ISO 8655-4:2002 [IDT]

 33. PN-EN ISO 8624:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8624:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8624:2004 - wersja polska

  Optyka oftalmiczna -- Oprawy okularowe -- Układ pomiarowy i terminologia

  Wprowadza: EN ISO 8624:2002 [IDT], ISO 8624:2002 [IDT]

 34. PN-EN ISO 8434-4:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 8434-4:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8434-1:2010 - wersja polska

  Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego -- Część 4: Łączniki rurowe gwintowe 24 stopniowe z końcówką stożkową do przyspawania uszczelnianą pierścieniem o przekroju kołowym

  Wprowadza: EN ISO 8434-4:2000 [IDT], ISO 8434-4:1995 [IDT]

 35. PN-EN ISO 787-14:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 787-14:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-14:2019-04 - wersja angielska

  Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 14: Oznaczanie rezystywności wodnego ekstraktu

  Wprowadza: EN ISO 787-14:2002 [IDT], ISO 787-14:2002 [IDT]

 36. PN-EN ISO 7787-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 7787-4:2003 - wersja angielska

  Obrotowe narzędzia dentystyczne -- Noże -- Część 4: Miniaturowe frezy laboratoryjne z węglików spiekanych

  Wprowadza: EN ISO 7787-4:2002 [IDT], ISO 7787-4:2002 [IDT]

 37. PN-EN ISO 6743-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 6743-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6743-4:2012 - wersja polska

  Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Klasyfikacja -- Część 4: Grupa H (Układy hydrauliczne)

  Wprowadza: EN ISO 6743-4:2001 [IDT], ISO 6743-4:1999 [IDT]

 38. PN-EN ISO 5774:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 5774:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5774:2008 - wersja angielska

  Węże z tworzyw sztucznych ze wzmocnieniem tekstylnym do sprężonego powietrza -- Wymagania

  Wprowadza: EN ISO 5774:2000 [IDT], ISO 5774:1997 [IDT]

 39. PN-EN ISO 5404:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5404:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5404:2005 - wersja polska

  Skóra wyprawiona -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie odporności na wodę skór twardych

  Wprowadza: EN ISO 5404:2002 [IDT], ISO 5404:2002 [IDT]

 40. PN-EN ISO 4624:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 4624:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4624:2004 - wersja polska

  Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności

  Wprowadza: EN ISO 4624:2003 [IDT], ISO 4624:2002 [IDT]

 41. PN-EN ISO 4624:2003 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 4624:2003 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4624:2004 - wersja polska

  Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności

  Wprowadza: EN ISO 4624:2003 [IDT], ISO 4624:2002 [IDT]

 42. PN-EN ISO 3994:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 3994:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3994:2011 - wersja angielska

  Węże z tworzyw sztucznych -- Węże z tworzyw termoplastycznych wzmocnione spiralą z tworzywa termoplastycznego do zasysania i tłoczenia materiałów na nośniku wodnym -- Wymagania

  Wprowadza: EN ISO 3994:2000 [IDT], ISO 3994:1998 [IDT]

 43. PN-EN ISO 294-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 294-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 294-4:2005 - wersja polska

  Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Oznaczanie skurczu wtryskowego

  Wprowadza: EN ISO 294-4:2003 [IDT], ISO 294-4:2001 [IDT]

 44. PN-EN ISO 2244:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 2244:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2244:2007 - wersja polska

  Opakowania -- Opakowania transportowe z zawartością -- Metody badania odporności na uderzenia w płaszczyźnie poziomej

  Wprowadza: EN ISO 2244:2002 [IDT], ISO 2244:2000 [IDT]

 45. PN-EN ISO 2234:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 2234:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2234:2007 - wersja polska

  Opakowania -- Opakowania transportowe z zawartością -- Metody badania odporności na piętrzenie przy obciążeniu statycznym

  Wprowadza: EN ISO 2234:2002 [IDT], ISO 2234:2000 [IDT]

 46. PN-EN ISO 16584:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16584:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16584:2005 - wersja polska

  Nity jednostronne otwarte z trzpieniem zrywanym, z łbem wystającym - NiCu/St lub NiCu/SSt

  Wprowadza: EN ISO 16584:2002 [IDT], ISO 16584:2002 [IDT]

 47. PN-EN ISO 16054:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16054:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16054:2019-10 - wersja angielska

  Implanty chirurgiczne -- Minimalne zakresy danych dotyczące implantów chirurgicznych

  Wprowadza: EN ISO 16054:2002 [IDT], ISO 16054:2000 [IDT]

 48. PN-EN ISO 15984:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15984:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15984:2005 - wersja polska

  Nity jednostronne otwarte z trzpieniem zrywanym, z łbem wpuszczanym - A2/A2

  Wprowadza: EN ISO 15984:2002 [IDT], ISO 15984:2002 [IDT]

 49. PN-EN ISO 15974:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 15974:2003 - wersja polska

  Nity jednostronne zamknięte z łbem wpuszczanym i z rdzeniem zrywanym - AIA/St

  Wprowadza: EN ISO 15974:2000 [IDT], ISO 15974:2000 [IDT]

 50. PN-EN ISO 15304:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 15304:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12966-4:2015-07 - wersja angielska

  Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych -- Metoda chromatografii gazowej

  Wprowadza: EN ISO 15304:2002 [IDT], ISO 15304:2002 [IDT]

Produkty 1 do 50 z 230

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek rosnący