PN-ENV 13234:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13234:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Techniczna ceramika zaawansowana -- Kompozyty ceramiczne -- Właściwości mechaniczne w temperaturach otoczenia -- Oszacowanie odporności na propagację pęknięcia za pomocą badania wrażliwości na działanie karbu

Zakres

Opisano metodę klasyfikacji materiałów kompozytowych z ceramiczną osnową ze względu na ich wrażliwości do propagacji pęknięć, stosując próby rozciągania próbek z karbami o różnych głębokościach. Metodę stosuje się do wszystkich kompozytów z ceramiczną osnową, wzmocnionych ciągłym włóknem, obciążonych wzdłuż jednej z głównych osi do wzmacniania

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ENV 13234:2003 - wersja angielska
Tytuł Techniczna ceramika zaawansowana -- Kompozyty ceramiczne -- Właściwości mechaniczne w temperaturach otoczenia -- Oszacowanie odporności na propagację pęknięcia za pomocą badania wrażliwości na działanie karbu
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 16-11-2006
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 289, Ceramiki Technicznej
Wprowadza ENV 13234:1998 [IDT]
ICS 81.060.30
Zastąpiona przez PN-EN 13234:2006 - wersja angielska