PN-T-06704:2003 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji dla niekoherentnego (nielaserowego) promieniowania optycznego

Zakres

Podano aktualne wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji w przypadku narażenia oczu i skóry ludzkiej na niekoherentne promieniowanie optyczne źródeł sztucznych w zakresie długości fal od 180 nm do 3000 nm. Opisano metody pomiaru niektórych parametrów źródeł promieniowania optycznego. Podano skutki działania promieniowania optycznego na oczy i skórę ludzką. Podano 45 definicji terminów związanych z promieniowaniem optycznym

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-06704:2003 - wersja polska
Tytuł Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji dla niekoherentnego (nielaserowego) promieniowania optycznego
Data publikacji 29-08-2003
Data wycofania 11-07-2019
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza IEC TR 60825-9:1999 [IDT]
ICS 13.280, 31.260