PN-EN ISO 787-14:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-14:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 14: Oznaczanie rezystywności wodnego ekstraktu

Zakres

Podano ogólną metodę oznaczania rezystywności (rezystancji właściwej) wodnego ekstraktu pigmentu, którą stosuje się do wszystkich pigmentów i wypełniaczy, wyjątkiem pigmentów o znacznej rozpuszczalności w wodzie. Opisano informacje zawarte w protokole badania

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 787-14:2003 - wersja polska
Tytuł Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 14: Oznaczanie rezystywności wodnego ekstraktu
Data publikacji 24-10-2003
Data wycofania 26-04-2019
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 787-14:2002 [IDT], ISO 787-14:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 787-14:2002 - wersja angielska
ICS 87.060.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 787-14:2019-04 - wersja angielska