PN-EN ISO 787-14:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-14:2003 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ogólne metody badań pigmentów -- Część 14: Oznaczanie rezystywności wodnego ekstraktu

Zakres

Podano ogólną metodę oznaczania rezystywności wodnego ekstraktu pigmentu. Metoda nadaje się do wszystkich pigmentów i wypełniaczy, za wyjątkiem pigmentów bardzo dobrze rozpuszczalnych w wodzie. Opisano informacje zawarte w protokole badania

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 787-14:2002 - wersja angielska
Tytuł Ogólne metody badań pigmentów -- Część 14: Oznaczanie rezystywności wodnego ekstraktu
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 24-10-2003
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 787-14:2001 [IDT], ISO 787-14:1973 [IDT]
Zastępuje PN-C-04404-06:1985 - wersja polska
ICS 87.060.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 787-14:2003 - wersja polska