PN-IEC 60050-581:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Podzespoły elektromechaniczne i konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych

Zakres

Podano terminy w językach polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, i rosyjskim, z ich definicjami w języku polskim w następujących rozdziałach: terminy ogólne (podzespoły ogólnego przeznaczenia: 2, części podzespołów i ich właściwości: 29, właściwości techniczne: 65, cechy wymienności podzespołów: 7, wyposażenie pomocnicze: 23), terminy dotyczące złączy (podzespoły: 39, części podzespołów i ich właściwości: 38, właściwości techniczne: 20, wyposażenie pomocnicze: 5), terminy dotyczące łączników (podzespoły: 11, części podzespołów i ich właściwości: 16, właściwości techniczne: 48). Terminy są uporządkowane tematycznie i w indeksach alfabetycznych w podanych wyżej językach

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60050-581:2000 - wersja polska
Tytuł Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Podzespoły elektromechaniczne i konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
Data publikacji 08-02-2000
Data wycofania 01-07-2016
Liczba stron 73
Grupa cenowa W
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza IEC 60050-581:1978 [IDT], IEC 60050-581:1978/AMD1:1998 [IDT]
ICS 01.040.31, 31.220.01