PN-EN ISO 787-14:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 14: Oznaczanie rezystywności wodnego ekstraktu

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono ogólną metodę oznaczania, odpowiednio, rezystywności elektrycznej (właściwej rezystancji elektrycznej) lub właściwej przewodności elektrycznej wodnego ekstraktu pigmentu. Ta metoda ma zastosowanie do wszystkich pigmentów i wypełniaczy, za wyjątkiem pigmentów rozpuszczalnych w wodzie.
Rezystywność wodnego ekstraktu pigmentu uznaje się za właściwość niezależną od ilości substancji rozpuszczalnych w wodzie. Jeśli tak uzgodniono, można zastosować metodę ekstrakcji na zimno.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 787-14:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 14: Oznaczanie rezystywności wodnego ekstraktu
Data publikacji 26-04-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 787-14:2019 [IDT], ISO 787-14:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 787-14:2003 - wersja polska
ICS 87.060.10