PN-ISO 9277:2000 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Oznaczanie powierzchni właściwej ciał stałych przez adsorpcję gazu metodą BET

Zakres

Opisano oznaczanie całkowitego zewnętrznego i wewnętrznego pola powierzchni właściwej proszkowych lub porowatych ciał stałych za pomocą pomiaru ilości fizycznie zaadsorbowanego gazu metodą Brunauera, Emmetta i Tellera (metoda BET). Metodę BET stosuje się wyłącznie do izoterm adsorpcji typu II i typu IV. Metody BET nie można stosować w niezawodny sposób do izoterm typu I lub do ciał stałych, które absorbują gaz pomiarowy

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9277:2000 - wersja polska
Tytuł Oznaczanie powierzchni właściwej ciał stałych przez adsorpcję gazu metodą BET
Data publikacji 27-11-2000
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza ISO 9277:1995 [IDT]
Zastępuje PN-C-89652:1987 - wersja polska
ICS 17.040.20