PN-EN ISO 8655-4:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8655-4:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 4: Dilutory

Zakres

Podano wymagania metrologiczne i maksymalne błędy dopuszczalne systematycznych i przypadkowych błędów pomiaru oraz informacje o sposobie użytkowania i znakowania dla producentów tłokowych dilutorów. Dokument dotyczy dilutorów o nominalnej pojemności dla próbki z przewodem 0,005 ml do 1 ml i kanału dilutora od 0,05 ml do 100 ml

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 8655-4:2003/AC:2009E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8655-4:2003 - wersja angielska
Tytuł Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 4: Dilutory
Data publikacji 15-10-2003
Data wycofania 07-11-2022
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN ISO 8655-4:2002 [IDT], ISO 8655-4:2002 [IDT]
ICS 17.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8655-4:2022-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 8655-4:2003/AC:2009E