PN-EN ISO 8655-6:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8655-6:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 6: Grawimetryczne metody określania błędu pomiaru

Zakres

Podano ogólną grawimetryczną metodę badania i systematyczne lub przypadkowe błędy pomiaru dla tłokowych naczyń do pomiaru objętości tj. tłokowych pipet, tłokowych biuret, dozowników i dilutorów. Te grawimetryczne metody badania są odpowiednimi metodami do stosowania przy certyfikacji i deklaracji zgodności z wymaganiami metrologicznymi zawartymi w normach serii 8655

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 8655-6:2003/AC:2009E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8655-6:2003 - wersja angielska
Tytuł Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 6: Grawimetryczne metody określania błędu pomiaru
Data publikacji 15-10-2003
Data wycofania 08-11-2022
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN ISO 8655-6:2002 [IDT], ISO 8655-6:2002 [IDT]
ICS 17.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8655-6:2022-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 8655-6:2003/AC:2009E