PN-EN ISO 8655-3:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 3: Biurety tłokowe

Zakres

Podano wymagania metrologiczne i maksymalne błędy dopuszczalne dla tłokowych biuret o nominalnej pojemności od 1 ml do 100 ml. Dodatkowo podano informacje o sposobie użytkowania i znakowania. Dokument dotyczy tłokowych biuret kierowanych ręcznie lub mechanicznie

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 8655-3:2003/AC:2009E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8655-3:2003 - wersja angielska
Tytuł Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 3: Biurety tłokowe
Data publikacji 15-10-2003
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN ISO 8655-3:2002 [IDT], ISO 8655-3:2002 [IDT]
ICS 17.060
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 8655-3:2003/AC:2009E