PN-IEC 60951-4:2003 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Zestaw urządzeń do monitorowania promieniowania jonizującego w elektrowniach jądrowych w warunkach awaryjnych i poawaryjnych -- Część 4: Obiegi technologiczne w elektrowniach jądrowych z reaktorami lekkowodnymi

Zakres

Podano wymagania dotyczące zestawu urządzeń, przeznaczonego do monitorowania substancji promieniotwórczych w obiegach technologicznych w stacjonarnych elektrowniach jądrowych z reaktorami lekkowodnymi w warunkach awaryjnych i poawaryjnych. Określono kryteria dotyczące projektowania, wyboru, rozmieszczenia, testowania i kalibracji stacjonarnego zestawu urządzeń do ciągłego monitorowania promieniowania obiegów technologicznych w warunkach awaryjnych i poawaryjnych. Zastosowano i objaśniono pojęcie obiegu technologicznego

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60951-4:2003 - wersja polska
Tytuł Zestaw urządzeń do monitorowania promieniowania jonizującego w elektrowniach jądrowych w warunkach awaryjnych i poawaryjnych -- Część 4: Obiegi technologiczne w elektrowniach jądrowych z reaktorami lekkowodnymi
Data publikacji 23-06-2003
Data wycofania 15-08-2014
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza IEC 60951-4:1991 [IDT]
ICS 27.120.20, 17.240