PN-EN IEC 61400-50-2:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 50-2: Pomiar wiatru -- Zastosowanie technologii zdalnego pomiaru dla przyrządów zamontowanych na ziemi

Zakres

W IEC 61400-50 określono metody i wymagania dotyczące zastosowania przyrządów do pomiaru prędkości wiatru (i odpowiednich parametrów, np. kierunku wiatru i natężenia turbulencji). Te pomiary wymagane są jako dane wejściowe do niektórych ocen i procedur badawczych dla energii wiatrowej i technologii turbozespołów wiatrowych (np. ocena źródła i badanie turbozespołu) opisanych w innych normach serii IEC 61400. Niniejszy dokument ma zastosowanie w szczególności przy stosowaniu przyrządów zdalnego pomiaru montowanych na ziemi, do pomiaru wiatru, np. które mierzą wiatr w kilku lokalizacjach zwykle odległych i powyżej miejsca, gdzie zamontowano przyrządy (np. sodary, lidary profilowania pionowego). Z zakresu niniejszego dokumentu wyłączono inne typy RSD takie jak lidary skanujące lub lidary płaszczyzny. W niniejszym dokumencie określono:
a) procedury i wymagania klasyfikacji naziemnych RSD w celu oceny niepewności związanej z wrażliwością odpowiedzi RSD na warunki meteorologiczne, które mogą się różnić między miejscem i czasem kalibracji RSD a miejscem i czasem w miejscu użycia (konkretna kampania pomiarowa – SMC);
b) procedury i wymagania dotyczące kalibracji RSD;
c) ocenę niepewności pomiaru prędkości wiatru;
d) dodatkowe sprawdzenia osiągów RSD i niepewności pomiaru podczas SMC;
e) zastosowanie niepewności pomiaru prędkości wiatru pochodzącej z kalibracji RSD i klasyfikacji do pomiarów wykonywanych podczas SMC (np. interpolacja niepewności lub wyników kalibracji do różnych wysokości);
f) wymagania dotyczące sprawozdania.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61400-50-2:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 50-2: Pomiar wiatru -- Zastosowanie technologii zdalnego pomiaru dla przyrządów zamontowanych na ziemi
Data publikacji 12-06-2023
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN IEC 61400-50-2:2022 [IDT], IEC 61400-50-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-06 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-02 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2021-07 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-2:2013-12 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-2:2013-12/AC:2016-12 - wersja angielska
ICS 27.180