PN-EN IEC 61400-50-1:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 50-1: Pomiar wiatru -- Zastosowanie masztu meteorologicznego, gondoli i przyrządów montowanych na obudowie wirnika

Zakres

W IEC 61400-50 określono metody i wymagania dotyczące zastosowania przyrządów do pomiaru prędkości wiatru (i odpowiednich parametrów, np. kierunku wiatru, natężenia turbulencji). Te pomiary wymagane są jako dane wejściowe do niektórych ocen i procedur badawczych dla energii wiatrowej i technologii turbozespołów wiatrowych (np. ocena zasobów i badanie własności turbozespołu) opisanych w innych normach serii IEC 61400. Niniejszy dokument ma zastosowanie szczególnie przy stosowaniu przyrządów do pomiaru wiatru montowanych na masztach meteorologicznych, gondolach turbozespołu lub obudowie wirnika, które mierzą wiatr w miejscu gdzie zamontowano przyrządy. Z zakresu niniejszego dokumentu wyłączono urządzenia zdalnego pomiaru wiatru, które mierzą wiatr w miejscu nieco odległym od lokalizacji, gdzie zamontowano przyrządy (np. profil pionowy lub lidary płaszczyzny przedniej). W niniejszym dokumencie podano:
a) paramenty klasyfikacji anemometrów kubełkowych i dźwiękowych takie, że można ocenić niepewność pomiaru prędkości wiatru dla specyficznego typu i modelu anemometru, wystawionego na działanie określonej klasy warunków środowiskowych.
b) procedury i wymagania dotyczące klasyfikacji anemometrów kubełkowych i dźwiękowych jako, np. część badań typu specyficznego modelu i typu anemometru;
c) procedury i wymagania dotyczące tunelu wiatrowego anemometrów;
d) dodatkowe lub alternatywne metody sprawdzania spójności kalibracji anemometru w terenie poprzez porównanie in situ z innym anemometrem;
e) wymagania dotyczące montowania anemometrów i innych przyrządów na masztach meteorologicznych;
f) ocena niepewności pomiaru prędkości wiatru;
g) wymagania dotyczące sprawozdania.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61400-50-1:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 50-1: Pomiar wiatru -- Zastosowanie masztu meteorologicznego, gondoli i przyrządów montowanych na obudowie wirnika
Data publikacji 12-06-2023
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN IEC 61400-50-1:2022 [IDT], IEC 61400-50-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-06 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-02 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2021-07 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-2:2013-12 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-2:2013-12/AC:2016-12 - wersja angielska
ICS 27.180