Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli

Zakres

W tej części IEC 61400-12 opisano procedurę weryfikacji parametrów energetycznych pojedynczego produkującego energię elektryczną turbozespołu wiatrowego o osiach poziomych, który nie jest uważany za mały turbozespół wiatrowy zgodnie z IEC 61400-2. Niniejsza norma powinna być stosowana, jeżeli szczególne warunki eksploatacyjne lub kontraktowe nie spełniają wymagań przedstawionych w IEC 61400-12-1:2005. Procedura może być stosowana dla oceny parametrów energetycznych poszczególnych turbozespołów w poszczególnych lokalizacjach, ale podobnie ta metodyka może być zastosowana do ogólnego porównania różnych modeli turbozespołów lub ich różnych konfiguracji.
Charakterystyki energetyczne turbozespołu wiatrowego w formie zmierzonej krzywej mocy i oszacowanej AEP wyznaczone są na podstawie prędkości wiatru mierzonej na gondoli turbozespołu. Prędkość ta może być zaburzona pracą wirnika (np. rosnąca lub malejąca prędkość wiatru). Zmierzona prędkość wiatru powinna być korygowana dla tego efektu zniekształcenia przepływu. Procedury wyznaczania tej korekty powinny wyć zawarte w opisie stosowanej metody.
Zgodnie z IEC 61400-12-1:2005 anemometr jest umieszczony na wieży meteorologicznej zlokalizowanej w odległości od 2 do 4 średnic wirnika po zawietrznej badanego turbozespołu. Takie usytuowanie pozwala na bezpośredni pomiar prędkości wiatru w przepływie swobodnym, z niewielkim wpływem od wirnika badanego turbozespołu.
W niniejszej procedurze IEC 61400-12-2 anemometr jest usytuowany na, lub obok badanej gondoli turbozespołu. W tym położeniu anemometr mierzy prędkość wiatru, na którą bardzo duży wpływ ma wirnik oraz gondola turbozespołu. Niniejsza procedura zawiera metody wyznaczania i stosowania poprawek dla tych odchyleń. Jednocześnie należy zaznaczyć, że te poprawki zwiększają niepewność pomiaru w porównaniu z niepewnością pomiarów wykonanych właściwie zgodnie z IEC 61400-12-1:2005.
Niniejsza norma IEC 61400-12-2 określa jak charakteryzować parametry energetyczne turbozespołu wiatrowego w postaci pochodzącej z pomiaru krzywej mocy i oszacowanej AEP. Zmierzona krzywa mocy jest wyznaczona poprzez zbieranie jednoczesnych pomiarów prędkości wiatru, mierzonej na gondoli oraz mocy wyjściowej. Powinno to trwać na tyle długo, aby powstała baza danych reprezentatywna, w sensie statystycznym, uwzględniająca cały zakres prędkości wiatru oraz zmienne warunki wiatrowe i atmosferyczne.
Aby dokładnie wyznaczyć krzywą mocy, prędkości wiatru mierzone na gondoli, są przeliczane do prędkości wiatru w przepływie swobodnym za pomocą funkcji przejścia. W niniejszym dokumencie zamieszczona jest procedura pomiaru i sprawdzania poprawności takiej funkcji. AEP obliczana jest z użyciem krzywej mocy wyznaczonej z pomiaru oraz referencyjnego rozkładu prędkości wiatru, przy założeniu, że dostępność turbozespołu wynosi 100%. Procedura zawiera także wskazówki dotyczące wyznaczenia niepewności pomiarów, oceny źródeł niepewności oraz zalecenia dotyczące ich wpływu na niepewności krzywej mocy i AEP.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61400-12-2:2013-12/AC:2016-12E

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 04-10-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61400-12-2:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli
Data publikacji 06-12-2013
Data wycofania 12-06-2023
Liczba stron 110
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN 61400-12-2:2013 [IDT], IEC 61400-12-2:2013 [IDT]
ICS 27.180
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61400-12-5:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 61400-12-1:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 61400-12:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 61400-12-3:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 61400-50:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 61400-50-1:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 61400-50-2:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 61400-12-6:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 6
Elementy dodatkowe PN-EN 61400-12-2:2013-12/AC:2016-12E