PN-EN IEC 61400-12:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12: Pomiary parametrów energetycznych turbozespołów wiatrowych wytwarzających energię elektryczną -- Przegląd

Zakres

W niniejszej części IEC 61400 zdefiniowano procedury oceny charakterystyk parametrów energetycznych energetycznych turbozespołów wiatrowych.
W niniejszym dokumencie określono ogólne wprowadzenie do dostępnych możliwości pomiaru parametrów energetycznych i związanych z tym ocen, które są bardziej szczegółowo opisane w innych częściach IEC 61400-12. Pomimo, iż w niniejszym dokumencie (wspólnie z innymi częściami IEC 61400-12) określono również specyfikacje zmiennych meteorologicznych (w szczególności prędkość wiatru) wymaganych do oceny parametrów energetycznych, metody i procedury służące do innego pozyskiwania danych dotyczących prędkości wiatru są określone w normie wieloczęściowej IEC 61400-50 dotyczącej pomiarów wiatru.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61400-12:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12: Pomiary parametrów energetycznych turbozespołów wiatrowych wytwarzających energię elektryczną -- Przegląd
Data publikacji 12-06-2023
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN IEC 61400-12:2022 [IDT], IEC 61400-12:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61400-12-2:2013-12 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-2:2013-12/AC:2016-12 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-06 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-02 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2021-07 - wersja angielska
ICS 27.180