PN-EN IEC 61400-12-1:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary parametrów energetycznych turbozespołów wiatrowych wytwarzających energię elektryczną

Zakres

W niniejszej części IEC 61400 opisano procedurę pomiaru parametrów energetycznych pojedynczego turbozespołu wiatrowego, która dotyczy badania turbozespołów wiatrowych wszystkich typów i wymiarów, podłączonych do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo w niniejszej normie opisano procedurę wyznaczania parametrów energetycznych małych turbozespołów wiatrowych (zdefiniowanych w IEC 61400-2) podłączonych do sieci lub baterii akumulatorów. Procedura może być stosowana do oceny własności określonych turbozespołów wiatrowych w określonych lokalizacjach ale jednocześnie metodyka może być stosowana do wykonania ogólnych porównań pomiędzy różnymi modelami turbozespołów wiatrowych lub różnymi ustawieniami turbozespołów wiatrowych, gdy brane są pod uwagę specyficzne warunki terenu i wpływ selekcjonowanych danych.
Okoliczności które mogą być związane z oceną niepewności badań parametrów energetycznych wielu turbozespołów przedstawiono w Załączniku R w części informacyjnej.
W niniejszym dokumencie opisano metodykę pomiarów, która wymaga dysponowania krzywą mocy i pochodnych wielkości produkcji energii elektrycznej w celu ich uzupełnienia przez ocenę źródeł niepewności i ich wzajemnych efektów. Źródła niepewności pomiarów wiatru należy uzyskiwać z procedur opisanych w odpowiednich normach dotyczących pomiarów wiatru, podczas gdy niepewności krzywej mocy i rocznej produkcji energii należy uzyskać z procedur zawartych w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61400-12-1:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary parametrów energetycznych turbozespołów wiatrowych wytwarzających energię elektryczną
Data publikacji 12-06-2023
Liczba stron 162
Grupa cenowa XC
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN IEC 61400-12-1:2022 [IDT], IEC 61400-12-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61400-12-2:2013-12 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-2:2013-12/AC:2016-12 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-06 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-02 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2021-07 - wersja angielska
ICS 27.180