PN-EN IEC 61400-12-3:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-3: Parametry energetyczne -- Pomiar oparty na kalibracji miejscowej

Zakres

W niniejszej części IEC 61400 podano procedurę pomiaru i analizy w celu uzyskania korekcji prędkości wiatru ze względu na wpływ terenu, która ma zastosowanie do badań wydajności turbozespołów wiatrowych wszystkich typów i wymiarów, podłączonych do sieci elektroenergetycznej, jak opisano w IEC 61400-12-1. Procedura ma zastosowanie do oceny wydajności konkretnych turbozespołów wiatrowych w określonych lokalizacjach.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61400-12-3:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-3: Parametry energetyczne -- Pomiar oparty na kalibracji miejscowej
Data publikacji 12-06-2023
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN IEC 61400-12-3:2022 [IDT], IEC 61400-12-3:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-02 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-06 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-2:2013-12 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-2:2013-12/AC:2016-12 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2021-07 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07 - wersja angielska
ICS 27.180