PN-EN IEC 61400-12-6:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-6: Pomiar funkcji przejścia gondoli prądotwórczych turbozespołów wiatrowych

Zakres

W niniejszej części IEC 61400-12 przedstawiono pomiar funkcji przejścia gondoli pojedynczego prądotwórczego turbozespołu wiatrowego o osiach poziomych, który nie jest uważany za mały turbozespół wiatrowy zgodnie z IEC 61400-2. Niniejsza norma powinna być stosowana, gdy jest wymagana aktualna funkcja przejścia gondoli do przeprowadzenia pomiaru parametrów energetycznych zgodnie z normą IEC 61400-12-2.
Na prędkość wiatru mierzoną na gondoli lub w piaście turbozespołu wiatrowego ma wpływ wirnik turbozespołu (np. rosnąca lub malejąca prędkość wiatru). Wg IEC 61400-12-1 anemometr jest umieszczony na wieży meteorologicznej zlokalizowanej w odległości od dwóch do czterech średnic wirnika po zawietrznej badanego turbozespołu. Takie usytuowanie pozwala na bezpośredni pomiar prędkości wiatru w przepływie swobodnym, z niewielkim wpływem wirnika badanego turbozespołu. W procedurze określonej w niniejszym dokumencie anemometr jest usytuowany w pobliżu gondoli turbozespołu. Procedura określona w niniejszym dokumencie zawiera metody wyznaczania i zastosowania odpowiednich poprawek dla tego odchylenia. Jednocześnie należy zaznaczyć, że te poprawki zwiększają niepewność pomiaru w porównaniu z niepewnością pomiarów wykonanych właściwie zgodnie z IEC 61400-12-1.
W niniejszym dokumencie określono w jaki sposób charakteryzować funkcję przejścia gondoli turbozespołu wiatrowego. Funkcja przejścia gondoli jest wyznaczana poprzez zbieranie jednoczesnych pomiarów prędkości wiatru, mierzonej na gondoli oraz prędkości wiatru w przepływie swobodnym (jak mierzy się na maszcie meteorologicznym). Powinno to trwać na tyle długo, aby powstała baza danych reprezentatywna, w sensie statystycznym, uwzględniająca cały zakres prędkości wiatru oraz zmienne warunki wiatrowe i atmosferyczne. Procedura zawiera także wskazówki dotyczące wyznaczania niepewności pomiaru łącznie z oceną źródeł niepewności oraz zalecenia dotyczące ich łączenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61400-12-6:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-6: Pomiar funkcji przejścia gondoli prądotwórczych turbozespołów wiatrowych
Data publikacji 12-06-2023
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN IEC 61400-12-6:2022 [IDT], IEC 61400-12-6:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-06 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-02 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2021-07 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-2:2013-12 - wersja angielska, PN-EN 61400-12-2:2013-12/AC:2016-12 - wersja angielska
ICS 27.180