PN-EN ISO 11734:2003 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie "całkowitej" biodegradacji beztlenowej związków organicznych w osadzie przefermentowanym -- Metoda z pomiarem wytworzonego biogazu

Zakres

Opisano odsiewającą metodę oceny biodegradacji związków organicznych o określonym stężeniu przez mikroorganizmy beztlenowe. Opisane warunki badania niekoniecznie odpowiadają warunkom optymalnym, pozwalającym na maksymalny poziom biodegradacji, z powodu zastosowania rozcieńczonego osadu przy stosunkowo wysokim stężeniu badanego związku. Metoda ma zastosowanie do związków organicznych o znanej zawartości węgla, które są rozpuszczalne w wodzie, słabo rozpuszczalne w wodzie, pod warunkiem zastosowania metody dokładnego ich dozowania, nie są inhibitujące dla mikroorganizmów w stężeniach stosowanych w badaniu

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11734:2003 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie "całkowitej" biodegradacji beztlenowej związków organicznych w osadzie przefermentowanym -- Metoda z pomiarem wytworzonego biogazu
Data publikacji 23-06-2003
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 11734:1998 [IDT], ISO 11734:1995 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11734:2002 - wersja angielska
ICS 13.060.70