PN-EN ISO 14853:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej beztlenowej biodegradacji materiałów polimerowych w systemie wodnym -- Metoda z wykorzystaniem pomiaru wytwarzania biogazu

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania całkowitej beztlenowej biodegradowalności tworzyw sztucznych przez mikroorganizmy beztlenowe. Warunki opisane w niniejszej Normie Międzynarodowej niekoniecznie odpowiadają optymalnym warunkom do przebiegu biodegradacji w maksymalnym stopniu. Metoda zaleca poddanie materiału próbki działaniu szlamu przez okres do 90 dni, który jest dłuższy niż normalny czas retencji szlamu (25 do 30 dni) w beztlenowych komorach fermentacyjnych, chociaż komory fermentacyjne w instalacjach przemysłowych mogą mieć znacznie dłuższe czasy retencji.
Metoda ma zastosowanie do następujących materiałów:
— naturalne i syntetyczne polimery, kopolimery lub ich mieszanki;
— materiały polimerowe, które zawierają dodatki takie jak plastyfikatory, barwniki lub inne składniki;
— polimery rozpuszczalne w wodzie;
— materiały, które w warunkach badania nie inhibitują mikroorganizmów obecnych w inokulum. Efekty inhibitujące mogą być określone przez zastosowanie regulacji inhibitowania lub za pomocą innej odpowiedniej metody (patrz np. ISO 13641). Jeśli badany materiał jest inhibitujący w stosunku do inokulum to można zastosować niższe stężenie badawcze, inne inokulum lub inokulum wstępnie poddane ekspozycji.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14853:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej beztlenowej biodegradacji materiałów polimerowych w systemie wodnym -- Metoda z wykorzystaniem pomiaru wytwarzania biogazu
Data publikacji 25-01-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 14853:2017 [IDT], ISO 14853:2016 [IDT]
ICS 83.080.01