PN-EN ISO 15985:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej beztlenowej biodegradacji w warunkach beztlenowej fermentacji z wysoką zawartością frakcji stałej -- Metoda z wykorzystaniem analizy wytworzonego biogazu

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oceny całkowitej beztlenowej biodegradowalności tworzyw sztucznych bazujących na związkach organicznych, w warunkach beztlenowej fermentacji z wysoką zawartością frakcji stałej, poprzez pomiar biogazu uwalnianego na koniec badania. Metoda ta jest przewidziana do symulacji typowych warunków beztlenowej fermentacji dla frakcji organicznych zmieszanych stałych odpadów komunalnych. W badaniu laboratoryjnym materiał do badań jest poddany działaniu metanogenicznego inokulum pochodzącego z beztlenowych kadzi fermentacyjnych pracujących tylko na wstępnie obrabianych odpadach komunalnych. Beztlenowy rozkład ma miejsce w warunkach wysokiej zawartości frakcji stałej (ponad 20% ogólnej frakcji stałej) i w stanie statycznym bez mieszania. Metoda jest zaprojektowana do pokazania procentowej zawartości węgla w materiale do badań i stopnia jego przemiany do uwalnianego dwutlenku węgla i metanu (biogazu). Warunki opisane w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą nie zawsze odpowiadać optymalnym warunkom do przebiegu biodegradacji w maksymalnym stopniu.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15985:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej beztlenowej biodegradacji w warunkach beztlenowej fermentacji z wysoką zawartością frakcji stałej -- Metoda z wykorzystaniem analizy wytworzonego biogazu
Data publikacji 17-01-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 15985:2017 [IDT], ISO 15985:2014 [IDT]
ICS 83.080.01