PN-EN ISO 11734:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11734:2003 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie "całkowitej" biodegradacji beztlenowej związków organicznych w osadzie przefermentowanym -- Metoda z pomiarem wytworzonego biogazu

Zakres

Opisano metodę odsiewającą oznaczania biodegradacji związków organicznych o określonym stężeniu przez mikroorganizmy beztlenowe. Opisane warunki badania nie zawsze odpowiadają warunkom optymalnym pozwalającym na zaistnienie maksymalnego poziomu biodegradacji, a to z racji zastosowania rozcieńczonego osadu przy stosunkowo wysokim stężeniu badanego związku. Metoda ma zastosowanie do związków organicznych o znanej zawartości węgla, które są rozpuszczalne w wodzie, słabo rozpuszczalne w wodzie, pod warunkiem zastosowania metody dokładnego dozowania i nie są inhibitujące dla mikroorganizmów w stężeniach stosowanych w badaniu

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11734:2002 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie "całkowitej" biodegradacji beztlenowej związków organicznych w osadzie przefermentowanym -- Metoda z pomiarem wytworzonego biogazu
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 23-06-2003
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 11734:1998 [IDT], ISO 11734:1995 [IDT]
ICS 13.060.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11734:2003 - wersja polska